Op 14 december 2021 heeft het college van B&W van Waddinxveen een nieuw standplaatsenbeleid vastgesteld.

Inzage

U kunt het standplaatsenbeleid Waddinxveen 2021 bekijken op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

In het nieuwe standplaatsenbeleid komt de standplaatslocatie aan de Passage te vervallen. Voor deze locatie blijkt al meerdere jaren geen behoefte meer te zijn. Bij de toekomstige ontwikkeling van de Passage kan worden gekeken naar de behoefte voor het toevoegen van een standplaatslocatie.

Ook de locatie aan de Juliana van Stolberglaan komt te vervallen, deze locatie was aangewezen voor seizoensgebonden producten. Er zal onderzocht worden wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een nieuwe locatie voor seizoensgebonden producten nabij station Triangel.

De locatie aan de Kerkweg-Oost/Beukenhof wordt verplaatst naar de nieuw te ontwikkelen parkeerplaats.

De wijziging van het aantal standplaatslocaties leidt tot een maximum aantal van 20 uit te geven jaarstandplaatsvergunningen. Op dit moment zijn er 12 jaarstandplaatsvergunningen uitgegeven.