Het mooier maken van de wegen en stoepen en een opknapbeurt van het groen. Deze en andere maatregelen neemt de gemeente Waddinxveen in 2019 tijdens het groot onderhoud van de Sint Victorstraat en de Ringvaartsingel. Het doel van dit onderhoud is om de wijk een moderne uitstraling te geven.

Het project is op dit moment in de uitvoeringsfase. Op 18 maart 2019 starten de werkzaamheden. Voor meer informatie over de planning en fasering kunt u het ‘algemeen tijdschema bewoners’ raadplegen in de onderstaande pdf.

Op 15 maart 2018 is er een bewonersavond geweest. Tijdens deze avond zijn wij opnieuw met de bewoners in gesprek gegaan over de input die bewoners tijdens de vorige bewonersavond geleverd hebben. Daarna is het officiële ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is op 25 april 2018 tijdens de bewonersavond gepresenteerd. Tijdens deze avond konden de bewoners beeldmateriaal van het ontwerp bekijken (o.a. plattegronden) en vragen stellen aan het projectteam over de werkzaamheden. De bewoners waren zeer positief over het ontwerp. Met de betrokken bedrijven in het zuidelijk deel van de Sint Victorstraat is op 26 april 2018 overleg geweest over werkzaamheden. De ideeën die gegeven zijn tijdens dit overleg is, waar mogelijk, verwerkt in het ontwerp. Na het definitief ontwerp is er gewerkt aan de technische uitvoering. Daarna heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden waaruit aannemer Gebr. Van Kessel geselecteerd is.

Het ontwerp moet voldoen aan een aantal bestaande beleidsplannen, zoals:

Planning en contact

De werkzaamheden starten in week 12. Het streven is om in week 30 af te ronden. Namens aannemer Gebr. Van Kessel zal Marieke Maas (omgevingsmanager) fungeren als contactpersoon. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06-25751209 of het emailadres waddinxveen@kessel.nl