Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties kunnen inspreken tijdens de commissievergaderingen en/of de besluitvormende raad. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Met de griffie wordt dan besproken of het onderwerp past binnen de criteria of dat het wellicht beter is een andere procedure te volgen.

Bij de commissievergadering kunnen belanghebbenden inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Aan het begin van de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners en vertegenwoordigers van organisaties de aandacht vragen van de raad voor een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat en ook niet net aan de orde is geweest bij de commissievergadering.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht dan kunt u contact opnemen met de griffier via tel. 0182 – 624627.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?