Wat gaat er aan vooraf

Een keer in de 3 jaar worden alle bomen binnen de gemeente geïnspecteerd en als het nodig is gesnoeid. Eind 2019 zijn de bomen bekeken en onderzocht: in de volksmond heet dit "het Boom Veiligheid Onderzoek" afgekort het BVO. Bij deze inspectie kijken ze of de bomen gezondheid zijn en wat er gesnoeid moet worden.

Waar gaan we snoeien

Komende weken worden in de volgende wijken bomen gesnoeid: 

Bomenwijk, Zuidplas 80 en 90 en een gedeelte van het buitengebied.

Vragen over het snoeien van bomen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar Patrick Droog via p.droog@waddinxveen.nl