Wat is snippergroen?

Onder snippergroen en restkavels wordt verstaan:
Kavels, (in beginsel) onbebouwde gemeentegrond (waaronder water is begrepen), die deel uitmaken van de openbare ruimte en een maximaal oppervlakte hebben van 150 m2, per aanvraag tot verkoop. De kavels moeten direct aansluiten op de eigendom van de aanvrager en volgens de beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012 vatbaar zijn voor eigendomsoverdracht. Bekijk ook de toelichting op de beleidsregel

Wat kost het?

De reguliere verkoopprijs voor snippergroen varieert op basis van de ligging tussen de € 75, € 105 en € 210 euro per m².

Afhankelijk van de ligging varieert de tijdelijke verkoopprijs voor snippergroen grenzend aan woonpercelen tussen de € 75 per m² en de € 160 per m². Voor snippergroen op bedrijventerreinen geldt tijdens het project de prijs van € 150 per m². De kosten van o.a. de notaris en het kadaster zijn voor rekening van de koper.

Direct regelen

Wilt u snippergroen aankopen? Vul dan het formulier in via onderstaande knop.

Inwoners moeten zich identificeren met DigiD, ondernemers moeten inloggen met eHerkenning.
 

Verzoek aankoop snippergroen

logo DigiD

logo eHerkenning

Hoe werkt het?

De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners en ondernemers om de groenstrook aan te kunnen kopen die bij hun woning / bedrijf ligt. In bepaalde gevallen is het inderdaad mogelijk dit zogenoemde snippergroen aan te kopen, maar dan moet de groenstrook wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

Bij de beoordeling van een verzoek tot gronduitgifte maakt de gemeente een afweging tussen het individuele belang van de verzoeker en het algemene belang. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er door de verkoop van snippergroen een situatie ontstaat waarin alle betrokkenen redelijkerwijs tevreden kunnen zijn: de nieuwe eigenaar heeft een grotere tuin, voor de omwonenden zijn er – naar het oordeel van de gemeente - geen ruimtelijke belemmeringen en de gemeente hoeft zich niet meer te bekommeren om het onderhoud van de groenstrook.

Wat moet ik doen?

Wilt u een verzoek tot aankoop van snippergroen indienen dan vult u het formulier in en vermeldt de volgende gegevens:

  • een korte omschrijving van de plannen die u met het beoogde stukje grond heeft;
  • een duidelijke (kadastrale) tekening waarop staat aangegeven over welk stukje snippergroen het gaat.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein