Het smalle deel van de Brugweg* in Waddinxveen is een 30 kilometer per uur weg geworden in plaats van een 50 kilometer per uur weg. De gemeente Waddinxveen heeft dit verkeersbesluit genomen. Hiermee verkleinen de snelheidsverschillen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. De kans op ongelukken wordt zo kleiner. 

Het instellen van de 30 kilometerzone is de eerste stap voor verbetering

De combinatie van een smalle weg met veel vrachtverkeer en fietsers zorgt voor een gevoel van onveiligheid. De gemeente is sinds eind vorig jaar daarom in gesprek met bewonerscomité Brugweg om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. In hetzelfde verkeersbesluit is ook opgenomen dat het kruispunt op de Brugweg met de parallelweg een voorrangskruispunt wordt.

Samen met het Brugwegcomité blijft de gemeente zoeken naar verbetermaatregelen

Voorzitter Joep Coenen van het Brugwegcomité zegt hierover het volgende: “De genomen maatregelen van onze gemeente zijn een eerste concrete stap op weg naar een veiligere Brugweg. Nu is het tijd om door te pakken en te versnellen. Hiervoor is een nauwe samenwerking van alle partijen noodzakelijk: bewoners van de Brugweg, de gemeente Waddinxveen, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bewoners en ondernemers van de aanpalende gebieden en wegen. Dan zal het aan de gemeente Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk zijn om daadkracht te tonen, de geboden praktische oplossingen te omarmen en deze vlot uit te voeren.”
Wethouder Schippers is positief. “De eerste stap naar verbetering van de verkeersveiligheid is genomen. We lopen hiermee vooruit op de maatregelen van het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Ik ben blij met de constructieve houding van het Brugwegcomité om samen aan dit probleem te werken.”

Ook het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) kijkt naar mogelijke verbeteringen

De komende jaren verwachten onderzoekers meer verkeer over de weg en het water in de omgeving van de Gouwe. De overheden in BBG werken daarom aan een plan van aanpak om de regio bereikbaar te houden. De gemeente Waddinxveen hecht hierbij ook waarde aan de verkeersveiligheid van knelpunten zoals de Brugweg en de Henegouwerweg. Voor meer informatie over Beter Bereikbaar Gouwe, kunt u kijken op de website www.beterbereikbaargouwe.nl. 

* De maximumsnelheid van 30 km/uur gaat gelden voor het smalle deel van de Brugweg. 

De borden worden geplaatst bij:

  • locatie 1, vanaf de Henegouwerweg, direct voor het kruispunt met de parallelwegen
  • locatie 2, vanuit de Middelburgseweg, direct voor de bocht
De 30 kilometer borden worden geplaatst bij: locatie 1, vanaf de Henegouwerweg, direct voor het kruispunt met de parallelwegen en locatie 2, vanuit de Middelburgseweg, direct voor de bocht
Figuur 1: locaties bord maximumsnelheid 30 Brugweg