Het oude gemeentehuis op Raadhuisplein 1 wordt gesloopt

De gemeente is begin 2018 verhuisd naar de Beukenhof en vanaf die tijd staat het gebouw leeg. Het gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De gemeenteraad heeft besloten om het gebouw te slopen. Op deze plek worden daarna nieuwe woningen gebouwd.

We starten op maandag 10 mei 2021 met de sloop van het gebouw

Jan Knijnenburg BV voert de sloop uit. De sloopwerk is op werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur.

De sloop duurt 4 tot 5 maanden

Rond het oude gemeentehuis plaatst de aannemer bouwhekken. Als eerste begint de aannemer met de sloop aan de binnenkant van het gebouw. Daarna sloopt de aannemer de boven- en onderbouw van het gebouw met machines. Na het sloopwerk vult de aannemer het terrein aan met schoon zand en zwarte grond. De aan- en afvoerroute is de Stationsstraat.

In het gebouw zit asbest

Een gecertificeerd bedrijf verwijdert op een veilig manier het asbest volgens de wetgeving van dit moment.

De aannemer voert de werkzaamheden met zorg uit en beperkt overlast zoveel mogelijk

Aannemers hangen trillingsmeters op tijdens de sloop met machines om te controleren of het werk trillingen geeft. Ook spuit de aannemer tijdens de sloop met water om zoveel mogelijk stof te voorkomen.

Heeft u vragen, neem dan contact op

Voor vragen of klachten over de sloop kunt u terecht bij aannemingsbedrijf Jan Knijnenburg BV. U kunt hen bellen via telefoonnummer  0704401040. Heeft u een andere vraag over het Raadhuisplein 1? Neem dan contact op met de gemeente via 140182.

Bekijk ook de website www.sleutelkwartier.nl(externe link)

Vragen en antwoorden over sloop van het oude gemeentehuis

Heeft u vragen over de sloop van het oude gemeentehuis?  De meest gestelde vragen met antwoorden vindt u hieronder.

Waarom wordt het gemeentehuis gesloopt?

De gemeente is begin 2018 verhuisd naar de Beukenhof en vanaf die tijd staat het gebouw leeg. Het gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De gemeenteraad heeft in 2019 besloten om het gebouw te slopen.

Is er een sloopvergunning afgegeven?

Voor de sloop heeft de gemeente geen vergunning nodig. Wij hebben wel een sloopmelding ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. De sloopmelding voldoet aan het Bouwbesluit.

Heb ik overlast van de sloop?

Het oude gemeentehuis is een groot, stevig gebouw. Bij de sloop kunnen we niet voorkomen dat de omwonenden wat overlast hebben. De aannemer voert de werkzaamheden met zorg uit en zorgt voor zo weinig mogelijk overlast. Sorteergrijpers en betonscharen voeren de sloop uit. De vloeren van de kelder zaagt de aannemer eerst. Sloopkogels zijn verboden. Het zagen is speciaal voorgeschreven om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Zit er asbest in het gebouw?

In het gebouw zit asbest. Een gecertificeerd bedrijf verwijdert op een veilig manier het asbest volgens de wetgeving van dit moment.

Wat doet de gemeente om overlast te voorkomen?

Voor de start van de sloopwerkzaamheden controleren we de huizen en gebouwen die in de buurt van Raadhuisplein 1 staan. Zo kunnen we later beoordelen of de sloop effect heeft gehad op de omliggende gebouwen. De aannemer hangt trillingsmeters op tijdens de sloop met machines om te controleren of het werk trillingen geeft. Ook spuit de aannemer tijdens de sloop met water om zoveel mogelijk stof te voorkomen.

Waar kan ik een melding maken als ik hinder ondervind?

Voor vragen of klachten over de sloop kunt u terecht bij aannemingsbedrijf Jan Knijnenburg B.V. via telefoonnummer 0704401040. Heeft u een andere vraag over het Raadhuisplein 1? Neem dan contact op met de projectleider Ineke Fritz via 14 0182.

Wanneer is de sloop klaar?

De sloop duurt 4 tot 5 maanden. Volgens de planning is de sloop in de loop van september 2021 klaar.

Hoe gaat het met parkeren?

Door de sloop kunt u een deel van de parkeerplaatsen rond het oude gemeentehuis niet gebruiken. U kunt de andere parkeerplaatsen op het Raadhuisplein wel gebruiken.

Komt er een omleiding?

Als de aannemer de buitenkant van het gebouw sloopt, sluiten we de Raadhuisstraat achter het gebouw af. We geven de omleiding met verkeersborden aan.

Welke route rijdt het vrachtverkeer voor de sloop?

De aan- en afvoerroute is de Stationsstraat. Alle chauffeurs weten dat vrachtverkeer maximaal 15 km per uur (stapvoets) mag rijden in de Stationsstraat. Dit geldt voor de sloopaannemer en onderaannemers.

Is er een bestemming voor de ramen in de raadszaal?

De aannemer haalt de speciale ramen van de raadszaal, voor zover het mogelijk is, uit elkaar. De ramen blijven bewaard. De gemeente geeft de ramen aan aan het Historisch Genootschap Waddinxveen.

Blijft de bronzen sculptuur voor het gebouw tijdens de werkzaamheden op die plaats staan?

De sculptuur blijft tijdens de sloopwerkzaamheden staan.

Moeten er bomen gekapt voor de sloop?

De bomen blijven bij de sloop staan. De aannemer verwijdert alleen laag groen (zoals struiken en hagen) om te kunnen slopen.

Zitten er vleermuizen in het oude gemeentehuis?

In het oude gemeentehuis zitten vleermuizen. Om te mogen slopen, moesten we een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing is in december 2020 afgegeven. Een van de voorwaarden uit de ontheffing is het plaatsen van paalkasten binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen. Omdat er al alternatieven in de omgeving voor vleermuizen zijn (onder andere aan de Raadhuisstraat, de Jan Dorrekenskade Oost en aan de noordoostzijde van het Raadhuisplein), is er geen gewenningsperiode nodig. Op 11 mei werd het oude gemeentehuis ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Ze kunnen dan nog wel het gebouw uit, maar de weg terug kunnen ze niet meer vinden. Een ecoloog begeleidt deze werkzaamheden.

Wat komt er op de plek van het oude gemeentehuis na de sloop?

Op deze plek bouwen we nieuwe sociale huurwoningen.

Hoe informeert de gemeente omwonenden?

Meer informatie vindt u op www.sleutelkwartier.nl(externe link). De gemeente informeert bewoners in de omgeving van het oude gemeentehuis als dat nodig is met een brief.