De gemeente werkt met servicenormen. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons

mag verwachten. De resultaten van onze servicenormen over het eerste halfjaar 2019 staan in de tabel hieronder.

Beschikt u niet over een PC met internetaansluiting? Bel ons dan even, dan sturen we u een overzicht toe.

Resultaten servicenormen eerste halfjaar 219

Soort service

Wat zijn onze servicenormen?

Wat was het resultaat van januari t/m juni?

Aanvraag evenementen-vergunning

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing. Als u uw aanvraag in maart, april, mei of augustus indient, nemen wij binnen 8 weken een besluit.

Er zijn 24 aanvragen ingediend. Alle aanvragen zijn binnen de servicenorm behandeld (100%).

Melding openbare ruimte

U kunt 24 uur per dag via het formulier ‘meldingen openbare ruimte’ op onze website een melding openbare ruimte doen. Als u dat wilt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een terugkoppeling van ons wat er met uw melding gebeurt

Wij hebben 2.540 meldingen ontvangen: 1.514 via www.fixi.nl, 442 via de fixi-app, 503 via de telefoon en 81 op andere manieren. In 67% van de gevallen is binnen 2 werkdagen een terugkoppeling gegeven.

Melding sociaal domein

Bij een melding sociaal domein wordt u binnen 10 werkdagen benaderd voor het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek en vertellen wij u de naam van uw contactpersoon.

Het resultaat van deze servicenorm is nog niet bekend.

Bij een crisismelding wordt direct gereageerd via het actuele dienstrooster.

In alle gevallen van een crisismelding is er direct gereageerd (100%).

Als wij een ondertekend ondersteuningsplan sociaal domein van u ontvangen, sturen wij u binnen 10 werkdagen een besluit.

In het eerste halfjaar hebben 659 van de 910 (72,4%) ondertekende ondersteuningsplannen of aanvragen binnen 10 werkdagen tot een besluit geleid.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

Van de 118 aanvragen die wij hebben ontvangen, is in 102 gevallen binnen de servicenorm gereageerd (86%).

Bezwaarschrift

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 5 werkdagen een aanbod tot pre-mediation.

Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 10 werkdagen meer over de procedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten

Wij hebben 46 bezwaarschriften ontvangen. 30 bezwaarmakers (65%) kregen binnen 5 dagen een aanbod tot informeel overleg.

Van de 46 bezwaarmakers kregen 38 bezwaarmakers (82%) binnen de termijn van 10 werkdagen uitleg over de procedure.

Klacht

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.

Wij hebben 31 klachten ontvangen. De ontvangstbevestiging werd in alle gevallen (100%) binnen 1 werkdag verzonden.

Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

Van de 31 klachten zijn 24 klachten (77%) binnen de afgesproken termijn behandeld.

Terugbel-afspraak

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

Wij hebben 2.521 terugbelafspraken gemaakt. Wij hebben 1.667x binnen 1 werkdag teruggebeld (66%).

WhatsApp

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

Wij hebben 250 WhatsApp’jes ontvangen. In totaal  hebben wij 182 app’jes binnen 1 uur beantwoord (73%).

Wijkplatform

Binnen 5 werkdagen geven wij antwoord op vragen van de wijkplatforms die zijn gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl.

De voorzitters van de wijkplatforms hebben ons laten weten dat de wijkregisseurs over het algemeen voldoen aan de gestelde normen. Er wordt binnen de gestelde termijn gereageerd. De voorzitters zijn tevreden. Als zij het gevoel hebben dat de servicenorm niet wordt gehaald, melden ze dat meteen.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een ‘go’ van het wijkplatform dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl geven wij een go of no-go op wijkbudgetaanvragen.

Ook bij deze servicenorm hebben de voorzitters van de wijkplatforms ons laten weten dat de wijkregisseurs over het algemeen voldoen aan de gestelde normen.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een declaratieformulier dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl, betalen wij declaraties van bewoners (i.k.v. wijkbudgetten) uit.

Ook bij deze servicenorm hebben de voorzitters van de wijkplatforms ons laten weten dat de wijkregisseurs over het algemeen voldoen aan de gestelde normen.