Tegemoetkoming scholieren Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen van de DUO een bijdrage krijgen. Met deze bijdrage kunt u bijvoorbeeld schoolspullen kopen. Dit heet een tegemoetkoming scholieren. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de DUO.

Bijdrage schoolkosten Waddinxveen

De bijdrageregeling schoolkosten is een tegemoetkoming in de schoolkosten voor groep 8 van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor kinderen tot en met 17 jaar.

  • Als uw kind naar groep 8 van het basisonderwijs gaat, kunt u in 2021 in aanmerking komen voor een bijdrage van € 450,00 per kind per schooljaar.
  • Voor kinderen in de vervolgjaren van het voortgezet onderwijs (t/m 17 jaar) kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van € 226,00 per kind per schooljaar.

Deze bijdrage vraagt u aan via de minimaregeling.

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand. 

Aanvraag minimaregeling 2021

Meer informatie

U kunt de vergoedingen alleen aanvragen als u in Waddinxveen staat ingeschreven. U moet hier ook echt wonen en 18 jaar of ouder zijn. Uw netto-inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm. Bekijk de tabel of u in aanmerking komt voor de vergoeding.

Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

Personen tussen de 21 jaar – AOW-leeftijd

Alleenstaand

     € 1.332,20

Gehuwd of samenwonend: beiden jonger dan AOW-leeftijd

     € 1.903,15

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Alleenstaand

     € 1.477,00

Gehuwd of samenwonend 

     € 2.009,35

Dit zijn inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Huur- of zorgtoeslag vallen niet onder deze inkomsten.

De nettobedragen zijn de inkomensnormen van 1 januari 2021 en zijn exclusief vakantietoeslag.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2021)

Uw vermogen, daar valt ook uw vermogen in de vorm van een eigen huis onder (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie

    Vermogensgrens

Alleenstaand

          €    6.295,00

Alleenstaande ouder

          € 12.590,00

Gehuwd/samenwonend

          € 12.590,00

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Ook geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein