Tegemoetkoming scholieren Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen van de DUO een bijdrage krijgen. Met deze bijdrage kunt u bijvoorbeeld schoolspullen kopen. Dit heet een tegemoetkoming scholieren. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de DUO.

Bijdrageregeling schoolkosten Waddinxveen

De bijdrageregeling schoolkosten is een tegemoetkoming in de schoolkosten voor groep 8 van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en is er voor kinderen tot en met zeventien jaar.

  • Als uw kind naar groep 8 gaat van het basisonderwijs, kunt u in 2019 in aanmerking komen voor een bijdrage van € 428,00 per kind per schooljaar.
  • Voor kinderen in de vervolgjaren van het voortgezet onderwijs (tot en met 17 jaar) kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van € 215,00 per kind per schooljaar.

Deze bijdrageregeling kunt u aanvragen bij de gemeente Waddinxveen.

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand. 

Aanvraag minimaregeling 2019

Wat moet ik doen?

U vraagt de Bijdrage schoolkosten aan bij de gemeente Waddinxveen via de button hiernaast met gebruikmaking van uw DigiD.

Meer informatie

U kunt de vergoedingen aanvragen als u in Waddinxveen staat ingeschreven, hier ook daadwerkelijk woont en 18 jaar of ouder bent. Uw netto inkomen is maximaal  130% van de bijstandsnorm.

Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

Personen tussen de 21 jaar – AOW-gerechtigde leeftijd

Alleenstaand

     € 1.266,55

Gehuwd of samenwonend -
beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd

     € 1.809,36

Personen boven 65 jaar

Alleenstaand

     € 1.417,55

Gehuwd of samenwonend -
beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd

     € 1.930,85

De netto bedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van 1 januari 2019 en zijn exclusief vakantietoeslag.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2019)

Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie

    Vermogensgrens

Alleenstaand

          €    6.120,00

Alleenstaande ouder

          € 12.240,00

Gehuwd/samenwonend

          € 12.240,00

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Bovendien geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein