De besturen van het Afsprakenkader Emissieloze kas zetten hun samenwerking nog 4 jaar voor. De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Glastuinbouw Nederland – regio Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland blijven dus ook de komende jaren samenwerken om de waterkwaliteit te verbeteren. In het Afsprakenkader Emissieloze kas is afgesproken dat uitstoot van uitlaatgassen (emissies) vanuit de glastuinbouw in 2027 teruggebracht zijn tot bijna nul voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

In deze aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht, vanuit de samenwerkende partijen met de telers uit het Oostland en Westland.

Door meer metingen, het bezoeken van de bedrijven en het uitwisselen van informatie zijn er al goede resultaten behaald in het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook bij het verlenen van vergunningen  wordt dit onderwerp nadrukkelijk ter sprake gebracht. Daarnaast is de actie Schone Kast, waarbij overtollige gewasbeschermingsmiddelen worden opgehaald, onderdeel van de aanpak.