De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Een van onderstaande leenvoorzieningen biedt misschien uitkomst:

 • Uitleenservice: Voor het lenen van onder andere een rolstoel kunt u terecht bij de uitleenservice. U kunt maximaal zes maanden gebruikmaken van een voorziening van de uitleen. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. U leent voorzieningen bij: Vegro, Medipoint.
 • Rolstoelpool: In de gemeente Waddinxveen is een rolstoelpool. Dit heet WADmobiel. Hier kunt u maximaal 24 uur gratis een rolstoel lenen. Er zijn twee locaties waar u deze stoelen kunt lenen: bij het Anne Frankcentrum en bij Zorgcentrum Souburgh. Op deze locaties kunt u een rolstoel reserveren en/of ophalen. U kunt contact opnemen met WADmobiel.

Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk)

Heeft u langdurige beperkingen en u kunt geen beroep doen op de genoemde mogelijkheden? Dan kunt u met een medewerker van WadWijzer in gesprek over een maatwerkvoorziening via de gemeente. Welke hulp wordt gegeven hangt af van wat voor u de beste oplossing is.

Mogelijkheden van maatwerk zijn bijvoorbeeld:

 • een rolstoel
 • een aanpassing aan uw rolstoel
 • aangepaste buggy/kinderduwwandelwagen

Wat kost het?

Eigen bijdrage


Voor een rolstoelvoorziening hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

Tips

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Hoe werkt het?

Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Heeft u nog geen andere voorziening? Neemt u dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

 • Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt.

Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
 • U maakt gebruik van algemene hulp

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

 • U krijgt, indien nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
 • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
 • Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
 • U geeft akkoord op het beschreven plan.
 • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein