Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen uit. Hiervoor toetsen we objecten (sluizen, gemalen, molens, etc.) op veiligheid, in en op de ruim 1200 kilometer regionale keringen binnen Rijnlands beheergebied.

Wat merkt u van de toetsing?

Het betreft een visuele toetsing. Onze inspecteurs, te herkennen aan oranje Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen de objecten in en op de keringen. Voor de toetsing zijn geen graafwerkzaamheden of machines nodig. Rijnland verwacht dat omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden van de toetsing.

Waarom een toetsing?

Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen en deze daarmee verzwakken. Dit geldt zowel voor de kunstwerken als voor waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende constructies objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend. De toetsing geeft Rijnland een beter beeld van de veiligheid van haar keringen.

Planning

Dit najaar begint Rijnland met de toetsing van de kunstwerken. De andere objecten toetsen we in de periode tot 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over TreK? Kijk op www.rijnland.net/trek(externe link) of bel ons Klant Contact Team op (071) 306 3535.