Van 8 tot en met 21 februari stond de tweede vragenlijst over de Regionale Energie Strategie (RES) online. Alle inwoners en bedrijven van de regio Midden-Holland konden deze invullen. Deze vragenlijst ging dieper in op de testbeelden voor duurzame energie-opwek in de regio. Deze beelden gaan over de mogelijkheden voor zon en wind op land in de regio. Bewoners hebben de voorkeur voor de testbeelden ‘energieke bedrijventerreinen’ en ‘energiewegen’.

Vier testbeelden

In de vragenlijst konden deelnemers hun mening geven over vier testbeelden:  

  • Energieke bedrijventerreinen;
  • Energiewegen;
  • Energieke boeren en burgers;
  • Energieparken.

Deze testbeelden zijn gemaakt op basis van de input uit de eerste vragenlijst en de kansentafels. De tweede vragenlijst is door 1.463 mensen ingevuld. Zij waren het meest positief over zonne-energie op bedrijventerreinen en langs wegen.  

Energieke bedrijventerreinen 

De meerderheid van de deelnemers reageerde positief op zonnepanelen op waterbassins (84%) en op bedrijfsdaken (97%). 51% van de deelnemers was positief over windmolens bij bedrijventerreinen. Veel deelnemers gaven aan dat zij de windmolens van 110 meter te hoog vinden.  

Energiewegen 

Een ruime meerderheid van de deelnemers reageerde positief op zonnepanelen langs de A12, A20 en N11 en op geluidsschermen. Ongeveer 53% was het eens met windmolens langs wegen bij bedrijventerreinen. Deelnemers wilden liever geen zonnepanelen langs andere wegen. 34% wilde liever helemaal geen windmolens. 

Energieke boeren en burgers

De meningen over dit testbeeld waren erg verdeeld. 40% van de deelnemers was het eens met zon en wind op boerenterreinen en langs de stads- en dorpsrand. Ook 40% was tegen. Veel deelnemers gaven aan dat ze de stadsranden liever voor woningen zouden gebruiken. Ook waren ze bang dat het geheel er rommelig uit zou komen te zien. 

Energieparken

In dit testbeeld werd voor geen enkele locatie voor zonne-energie een meerderheid behaald. Veel mensen waren het niet eens met zonnepanelen in combinatie met landbouw, natuur en recreatie. 

Bekijk de volledige uitslag van de vragenlijst(externe link)