De gemeente werkt met service-regels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten. De resultaten van onze service-regels over het afgelopen jaar 2020 vindt u hieronder per onderwerp.

Aanvraag evenementenvergunning

Wat is onze service-regel?

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing. Als u uw aanvraag in maart, april, mei of augustus indient nemen wij binnen 8 weken een besluit.

Wat was het resultaat in 2020?

Er zijn 14 aanvragen om afgifte van een evenementvergunning ingediend. Hiervan zijn 5 aanvragen binnen de servicenorm van 6 of 8 weken afgehandeld (36%). Alle overige aanvragen zijn door de coronacrisis later afgehandeld of ingetrokken.

Aanvraag omgevingsvergunning

Wat is onze service-regel?

Als u via het omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de periode waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

Wat was het resultaat van 2020?

Van de 260 aanvragen die wij hebben ontvangen, is in 230 gevallen binnen de servicenorm een ontvangstbevestiging gestuurd (88%).

Bezwaarschrift

Wat is onze service-regel?

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, doen wij u binnen 5 werkdagen een aanbod tot informeel overleg.

Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 10 werkdagen meer over de procedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze periode te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

Wat is het resultaat van 2020?

Wij hebben 101 bezwaarschriften ontvangen. 50 bezwaarmakers (50%) kregen binnen 5 dagen een aanbod tot informeel overleg. Van de 101 bezwaarmakers kregen 77 bezwaarmakers (77%) binnen de termijn van 10 werkdagen uitleg over de procedure.

Klacht

Wat is onze service-regel?

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.

Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

Wat is het resultaat van 2020?

Wij hebben 56 klachten ontvangen. In 52 gevallen werd de ontvangstbevestiging binnen 1 werkdag verzonden (92%).

Van de 56 klachten zijn 41 klachten (73%) binnen de afgesproken termijn behandeld.

Melding openbare ruimte

Wat is onze service-regel?

U kunt 24 uur per dag via het formulier melding woon- en leefomgeving op onze website een melding openbare ruimte doen. Als u dat wilt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie van ons wat er met uw melding gebeurt.

Wat was het resultaat in 2020?

Wij hebben 7.153 meldingen ontvangen: 

 • 3.715 via www.fixi.nl;
 • 1.910 via de Fixi app;
 • 1.351 per telefoon en:
 • 177 via overige kanalen. 

Bij 4.551 meldingen is binnen 2 werkdagen contact opgenomen (64%).

Melding sociaal domein

Wat is onze service-regel?

 1. Bij een melding sociaal domein nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek. Ook vertellen wij u de naam van uw contactpersoon.
 2. Bij een crisismelding wordt direct gereageerd via het actuele dienstrooster.
 3. Als wij een ondertekend ondersteuningsplan sociaal domein van u ontvangen, sturen wij u binnen 10 werkdagen een besluit.

Wat was het resultaat in 2020?

 1. Het resultaat van deze servicenorm kunnen wij helaas niet geven. Daar komt bij dat de processen door de coronacrisis anders zijn gelopen. Meer telefonisch, meer afspraken op het gemeentehuis en veel minder gesprekken bij de inwoners thuis.
 2. In alle gevallen van een crisismelding is er direct gereageerd (100%).
 3. We hebben 3.566 ondertekende ondersteuningsplannen sociaal domein ontvangen. In 2.597 gevallen hebben we binnen 10 werkdagen een besluit gestuurd (73%).

Terugbelafspraak

Wat is onze service-regel?

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

Wat is het resultaat van 2020?

Wij hebben 4.755 terugbelafspraken gemaakt. Wij hebben 3.149 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (66%).

WhatsApp

Wat is onze service-regel?

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

Wat is het resultaat van 2020?

Wij hebben 469 WhatsApp’jes ontvangen. Hiervan kwamen 335 app’jes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. Hiervan hebben wij er 248 binnen één uur beantwoord (74%). 

Wijkplatform

Wat is onze service-regel?

 1. Binnen 5 werkdagen geven wij antwoord op vragen van de wijkplatforms die zijn gestuurd naar het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl.
 2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een ‘go’ van het wijkplatform dat is gestuurd naar het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl geven wij een go of no-go op wijkbudgetaanvragen.
 3. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een declaratieformulier dat is gestuurd naar het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl, betalen wij declaraties van bewoners (vanuit de wijkbudgetten) uit.

Wat is het resultaat van 2020?

 1. De voorzitters van de wijkplatforms hebben aangegeven dat de wijkregisseurs meestal voldoen aan de service-regels. Bij 90% van de vragen is er binnen de periode gereageerd. Als zij het gevoel hebben dat de servicenorm niet wordt gehaald, melden ze dat meteen.
 2. Ook bij deze servicenorm hebben de voorzitters van de wijkplatforms ons laten weten dat de wijkregisseurs meestal voldoen aan de service-regels.
 3. Ook bij deze servicenorm hebben de voorzitters van de wijkplatforms ons laten weten dat de wijkregisseurs meestal voldoen aan de service-regels.