De Energieregio Midden-Holland gaat stap voor stap over op schone energie en warmte. Hoe we dat gaan doen, leggen we voor onze regio vast in de Regionale Energiestrategie (RES). Maar we moeten nog veel keuzes maken voordat de RES klaar is. Daarom willen we weten hoe inwoners en bedrijven denken over duurzame energie van wind en zon. Die ideeën halen we op door middel van vragenlijsten en online participatie evenementen.

Resultaten eerste vragenlijst

Eind 2020 zette de Energieregio Midden-Holland de eerste vragenlijst uit. Een deel van de vragenlijst ging over duurzame energie in het algemeen en participatie. Deze vragenlijst werd ingevuld door 1304 deelnemers.

  • 68% vindt het belangrijk dat er duurzame energie wordt opgewekt in de regio;
  • 46,5% wekt zelf al duurzame energie op;
  • 67,9% geeft aan dat de belangrijkste reden om over te stappen op duurzame energie een lagere energierekening is;
  • 61,2% stapt over op energie om te helpen met het tegengaan van opwarming van de aarde.

Windmolens langs snelweg en spoor

Het andere deel van de vragenlijst ging specifiek over de opwek van duurzame energie. 1204 deelnemers vulden vragen in over de locaties voor windenergie en zonne-energie en over efficiënte energiesystemen en kosten.

  • 61,9% vindt de beste plek voor grote windmolens langs een snelweg en spoor;
  • Windmolens van 40 tot 60 meter horen in elk geval niet te staan bij dorpen en in de randen van de stad, blijkt uit de vragenlijst.
  • 75% vindt het een goed idee om zonnevelden langs wegen, bij afritten, knooppunten en op geluidschermen te plaatsen.
  • 51% vindt dat tijdelijke zonnevelden moeten komen op plekken die in de toekomst een nieuwe invulling krijgen, zoals een bedrijventerrein of woningplek
  • 66,1% vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk behouden blijft
  • 15,6% vindt het belangrijk dat men zoveel mogelijk energie opwekt.

Ongeveer de helft van de ondervraagden lijkt het slim om zonnevelden en windturbines bij elkaar te plaatsen, omdat ze dan samen aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Dat is goedkoper en efficiënter. Tegelijkertijd is ook de helft van de ondervraagden het niet eens met het plaatsen van grote parken met windmolens en zonnevelden.

Wilt u alle resultaten bekijken? 

Rapport met uitkomsten van de vragenlijst

Uitkomsten van de kansentafel in Waddinxveen

Denk verder mee vanaf 8 februari

Door technische onderzoeken te combineren met de uitkomsten van deze vragenlijsten en de kansentafel-bijeenkomsten zijn vier varianten voor de opwek van duurzame energie gemaakt. Dit noemen we ‘scenario’s’. Over deze vier scenario’s willen we vanaf 8 februari graag uw mening horen.

Op deze datum komt de tweede vragenlijst online waarin u uw voorkeur kunt uitspreken voor een scenario. De verschillende varianten die mogelijk zijn voor opwek van duurzame energie in de regio worden aan u voorgelegd. Wilt u liever daarover in gesprek? Op 11 februari staat er een online bijeenkomst gepland. Hierin krijgt u meer informatie en kunt u vragen stellen over de vier verschillende scenario’s. Binnenkort maken wij het programma bekend. Meld u aan voor de bijeenkomst via www.resmiddenholland.nl/#denk-mee.(externe link)