Wij werken per 1 september 2022 met nieuwe serviceregels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten.   

De resultaten van onze serviceregels over september 2022 zijn inmiddels bekend. U vindt ze hieronder per onderwerp.

Aanvraag Evenementenvergunning

Servicenorm

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing.

Resultaat 

Er zijn 5 aanvragen om afgifte van een evenementenvergunning ingediend. Alle 5 zijn binnen de termijn van 6 weken afgehandeld (100%).

Melding openbare ruimte

Servicenorm

U kunt 24 uur per dag een melding openbare ruimte doen. Binnen 1 werkdag wordt de melding in behandeling genomen en beoordeeld op urgentie. Als u dat wil, ontvangt u binnen 1 week een antwoord op uw melding.

Resultaat

We hebben 621 meldingen openbare ruimte ontvangen. Hiervan zijn er 604 binnen 1 werkdag in behandeling genomen (97%). 

Bij 351 meldingen wilde de melder een terugkoppeling. 269 meldingen zijn binnen 1 week beantwoord (77%).

Melding sociaal domein

Servicenormen

 1. Als u een aanvraag om aanpassing binnen het leerlingenvervoer doet, nemen wij binnen 2 weken een besluit.
 2. Als u een aanvraag om verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart doet, nemen wij binnen 3 weken een besluit.
 3. Als u belt naar ons telefoonnummer 14 0182 en u kiest daarna voor een vraag aan Wadwijzer, nemen we binnen 30 seconden de telefoon op.

Resultaat

 1. Er zijn deze maand geen aanvragen ingediend.
 2. Er zijn 9 aanvragen gedaan. We hebben bij alle aanvragen binnen 3 weken een besluit genomen (100%).
 3. Van de aangenomen telefoontjes hebben we in 81% van de gevallen binnen 30 seconden opgenomen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Servicenorm

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

Resultaat

Van de 63 ontvangen aanvragen is in 62 gevallen binnen 1 week een ontvangstbevestiging verstuurd (98%). Het resultaat van deze serviceregel gaat overigens over de maanden juli t/m september.

Bezwaarschrift

Servicenormen

 1. Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 1 week een aanbod tot een informeel overleg. De bedoeling van dit overleg is om te kijken of er een oplossing is, die gepast is voor beide partijen.
 2. Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 3 weken meer over de bezwaarprocedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

Resultaat

 1. Er zijn 13 bezwaren ingediend. Hiervan hebben 6 bezwaarmakers binnen 1 week een aanbod tot informeel overleg ontvangen (46%). Dit lagere percentage komt door tijdelijk personeelstekort.
 2. Er zijn 13 bezwaarschriften ontvangen en 2 bezwaarmakers zijn binnen 3 weken geïnformeerd over de bezwaarprocedure (15%). Dit lagere percentage komt door tijdelijk personeelstekort.

Klacht

Servicenormen

 1. Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.
 2. Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

Resultaat

 1. We hebben 1 klacht ontvangen. Binnen 1 werkdag hebben we de ontvangstbevestiging verzonden (100%).
 2. De ontvangen klacht hebben we niet binnen de serviceregel afgehandeld (0%). Dat komt door tijdelijk personeelstekort.

Terugbelafspraak

Servicenorm

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

Resultaat

In het 3e kwartaal zijn er in totaal 1.024 terugbelnotities gemaakt. 613 van deze notities zijn binnen de servicenorm van 1 werkdag afgehandeld (60%). 
Dit resultaat komt vooral door meerdere openstaande vacatures die nog niet zijn opgevuld. 
Het resultaat van deze serviceregel gaat over de maanden juli t/m september.

WhatsApp

Servicenorm

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

Resultaat

We hebben 38 WhatsApp berichten ontvangen. Hiervan kwamen 29 app’jes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. Hiervan hebben we er 21 binnen een uur beantwoord (72%). 

Burgerinitiatieven

Servicenormen

 1. Als u een vraag naar wijkregisseur@waddinxveen.nl mailt of een idee indient op www.waddinxveen.nl/ideeindienen krijgt u binnen 1 week een reactie.
 2. Als u een idee indient via www.waddinxveen.nl/ideeindienen hoort u binnen 4 weken of we wel of niet akkoord gaan met uw idee.
 3. Als u een declaratieformulier mailt naar wijkregisseur@waddinxveen.nl betalen wij het bedrag binnen 2 weken uit.

Resultaat

 1. Er zijn 4 initiatieven ingediend via Waddsup. Alle initiatieven hebben binnen 1 week een reactie gekregen (100%). Ook bij alle vragen die via Wijkregisseur zijn ingediend, heeft 100% binnen een week een reactie gekregen.
 2. Er zijn 4 initiatieven ingediend via Waddsup. 2 initiatieven hebben binnen 4 weken te horen gekregen dat het idee akkoord is (50%). Bij de andere 2 duurde dit langer, omdat er nog dingen moesten worden uitgezocht.
 3. Er zijn 2 declaraties ingediend. En die zijn allebei binnen 2 weken uitbetaald (100%).