Wij werken met serviceregels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten. De resultaten van onze serviceregels over het 3e kwartaal van 2021 zijn bekend. U vindt ze hieronder per onderwerp.

Aanvraag evenementenvergunning

Servicenorm

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing. Als u uw aanvraag in maart, april, mei of augustus indient nemen wij binnen 8 weken een besluit.

Resultaat 3e kwartaal 2021

Er zijn 8 aanvragen voor een evenementenvergunning ingediend. Hiervan zijn 6 aanvragen binnen de servicenorm van 6 weken afgehandeld (75%). 2 aanvragen zijn binnen 8 weken afgehandeld.

Melding openbare ruimte

Servicenorm

U kunt 24 uur per dag via onze website een melding openbare ruimte doen. Als u dat wilt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een terugkoppeling van ons wat er met uw melding gebeurt.

Resultaat 3e kwartaal 2021

We hebben 2.027 meldingen ontvangen:

Bij 1.432 meldingen is binnen 2 werkdagen contact opgenomen (71%).

Melding sociaal domein

Servicenormen

 1. Bij een melding sociaal domein wordt u binnen 10 werkdagen benaderd voor het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek en vertellen wij u de naam van uw contactpersoon.
 2. Bij een crisismelding wordt direct gereageerd via het actuele dienstrooster.
 3. Als wij een ondertekend ondersteuningsplan sociaal domein van u ontvangen, sturen wij u binnen 10 werkdagen een besluit.

Resultaten 3e kwartaal 2021

 1. Het resultaat van deze servicenorm kunnen we helaas niet geven. Dit wordt namelijk niet meer op deze wijze in het systeem geregistreerd.
 2. In alle gevallen van een crisismelding is er direct gereageerd (100%)
 3. Een percentage ondertekende ondersteuningsplannen geeft een vertekend beeld. Dat komt omdat een deel van deze plannen tegenwoordig met DigiD wordt ondertekend. Hierdoor geeft een percentage niet alle echt ondertekende ondersteuningsplannen weer.

Aanvraag omgevingsvergunning

Servicenorm

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

Resultaat 3e kwartaal 2021

Van de 88 binnen gekomen aanvragen is in 83 gevallen (94%) op tijd (binnen 5 werkdagen) een ontvangstbevestiging verstuurd.

Bezwaarschrift

Servicenormen

 1. Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 5 werkdagen een aanbod tot pre-mediation.
 2. Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 10 werkdagen meer over de procedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

Resultaten 3e kwartaal 2021

 1. Er zijn 12 bezwaarschriften ingediend. 11 bezwaarmakers (91%) kregen een aanbod tot informeel overleg. Daarvan 8 (66%) binnen 5 werkdagen.
 2. Van de 12 bezwaarmakers kregen 11 bewaarmakers (91%) binnen de termijn van 10 werkdagen uitleg over de procedure.

Klacht

Servicenormen

 1. Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.
 2. Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

Resultaten 3e kwartaal 2021

 1. We hebben 13 klachten ontvangen. In 11 gevallen werd de ontvangstbevestiging binnen 1 werkdag verzonden (84%).
 2. Van de 13 klachten zijn 9 klachten (69%) binnen de afgesproken termijn behandeld.

Terugbel afspraak

Servicenorm

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

Resultaat 3e kwartaal 2021

We hebben 1.045 terugbelafspraken gemaakt. Wij hebben 720 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (69%).

WhatsApp

Servicenorm

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

Resultaat 3e kwartaal 2021

We hebben 85 WhatsApp berichten ontvangen. Hiervan kwamen 67 app berichten tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. Hiervan hebben we er 37 binnen een uur beantwoord (55%).

Wijkplatform

Servicenormen

 1. Binnen 5 werkdagen geven wij antwoord op vragen van de wijkplatforms die zijn gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl.
 2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een ‘go’ van het wijkplatform dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl geven wij een go of no-go op wijkbudgetaanvragen.
 3. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een declaratieformulier dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl, betalen wij declaraties van bewoners (i.k.v. wijkbudgetten) uit.

Resultaten 3e kwartaal 2021 

 1. Er zijn in dit kwartaal weinig vragen en burgerinitiatieven binnengekomen. De vragen en aanvragen die binnenkwamen zijn voor 85% binnen de servicenormen afgehandeld.
 2. Er zijn in dit kwartaal weinig vragen en burgerinitiatieven binnengekomen. De vragen en aanvragen die binnenkwamen zijn voor 85% binnen de servicenormen afgehandeld.
 3. Alle declaraties zijn binnen de gestelde normen betaald (100%).