Wij werken met serviceregels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten. De resultaten van onze serviceregels over het 4e kwartaal van 2021 zijn bekend. U vindt ze hieronder per onderwerp.

Aanvraag evenementenvergunning

Servicenorm

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing. Als u uw aanvraag in maart, april, mei of augustus indient nemen wij binnen 8 weken een besluit.

Resultaat

Er zijn 15 aanvragen voor een evenementvergunning ingediend. Hiervan zijn 13 aanvragen binnen de servicenorm van 6 weken (maart/april/mei en augustus binnen 8 weken) afgehandeld (87%).

Melding openbare ruimte

Servicenorm

U kunt 24 uur per dag via het formulier ‘meldingen openbare ruimte’ op onze website een melding openbare ruimte doen. Als u dat wilt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een terugkoppeling van ons wat er met uw melding gebeurt.

Resultaat

We hebben 7.792 meldingen ontvangen:

Bij 5.344 meldingen is binnen 2 werkdagen contact opgenomen (69%).

Melding sociaal domein

Servicenormen

Bij een melding voor het sociaal domein krijgt u binnen 10 werkdagen bericht om een afspraak te maken voor een "keukentafelgesprek" en vertellen wij u wie uw contactpersoon is.

Resultaten 4e kwartaal 2021

 • Het resultaat van deze servicenorm kunnen we helaas niet geven. Dit wordt namelijk niet meer als servicenorm in ons systeem geregistreerd.

Bij een crisismelding wordt meteen gereageerd via het dienstrooster

 • In alle gevallen van een crisismelding is er meteen gereageerd (100%).

Nadat wij een ondertekend ondersteuningsplan sociaal domein ontvangen, sturen wij u binnen 10 werkdagen een besluit.

 • De cijfers van het onderdeel ondertekende ondersteuningsplannen geeft een verkeerd beeld. Dat komt omdat een deel van deze plannen tegenwoordig met DigiD wordt ondertekend en anders wordt ingediend. Hierdoor worden niet alle ondertekende ondersteuningsplannen weergegeven.

Aanvraag omgevingsvergunning

Servicenorm

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

Resultaat

Er zijn 239 aanvragen binnengekomen. In 225 gevallen (94%) is tijdig (binnen 5 werkdagen) een ontvangstbevestiging verstuurd.

Het 4e kwartaal van 2021 is niet in dit aantal verwerkt.

Bezwaarschrift

Servicenormen

 1. Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 5 werkdagen een aanbod tot pre-mediation.
 2. Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 10 werkdagen meer over de procedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

Resultaten 3e kwartaal 2021

 1. Er zijn 67 bezwaarschriften ingediend. 54 bezwaarmakers (81%) kregen een aanbod tot informeel overleg. Daarvan 48 (72%) binnen 5 werkdagen.
 2. 56 van de 67 bezwaarmakers kregen uitleg over de procedure binnen de termijn van 2 weken (83%).

Klacht

Servicenormen

 1. Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en wie die uw klacht behandelt.
 2. Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

Resultaten

 1. We hebben 51 klachten ontvangen. In 45 gevallen is de ontvangstbevestiging binnen 1 werkdag verzonden (88%).
 2. 35 van de 51 klachten zijn binnen de afgesproken termijn beantwoord (68%).

Terugbel afspraak

Servicenorm

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

Resultaat

Er zijn over het hele jaar 4.359 terugbelnotities gemaakt. In 3.007 gevallen is binnen de servicenorm teruggebeld (69%).

WhatsApp

Servicenorm

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

Resultaat 

In 2021 hebben wij in totaal 239 Whatsapp-berichten ontvangen. 191 hiervan (80%) kwamen tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. We hebben 122 binnen de servicenorm beantwoord (64%).

Wijkplatform

Servicenormen

 1. Binnen 5 werkdagen geven wij antwoord op vragen van de wijkplatforms die zijn gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl.
 2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een ‘go’ van het wijkplatform dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl geven wij een go of no-go op wijkbudgetaanvragen.
 3. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een declaratieformulier dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl, betalen wij declaraties van bewoners (wijkbudgetten) uit.

Resultaten

 1. Er zijn in 2021 door corona weinig vragen en burgerinitiatieven binnengekomen. De vragen en aanvragen die binnenkwamen, zijn voor 85% binnen de servicenormen afgehandeld.
 2. Er zijn door corona weinig vragen en burgerinitiatieven binnengekomen. De vragen en aanvragen die binnenkwamen zijn voor 85% binnen de servicenormen afgehandeld.
 3. Alle declaraties zijn binnen de servicenormen betaald (100%).