In samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) klaar. In de RES 1.0 zijn ‘zoekgebieden’ aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon. In ‘reserve-zoekgebieden’ zijn locaties aangewezen voor energie uit wind. Maar de voorkeur gaat uit naar zonnepanelen. De gemeenteraden in de regio besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn. Lees hier wat dit betekent voor de gemeente Waddinxveen.

Zoekgebieden in de regio

Er is onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie. Dit noemen we zoekgebieden. Op verschillende locaties in de regio zijn er mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnevelden. Ook is er gekeken naar de opwek van elektriciteit met windmolens.

Zonnepanelen in Waddinxveen

De opwek van elektriciteit is verdeeld over de regio. Ook Waddinxveen draagt een steentje bij. Wethouder Brigitte Leferink:

“In de RES 1.0 ligt de focus voor Waddinxveen op zonnepanelen op bedrijfsdaken. Op de daken van bedrijven op de bedrijventerreinen is veel ruimte om zonnepanelen te plaatsen. Hiermee is veel elektriciteit op te wekken. Daarvoor moeten we samen met onder andere ondernemers een plan  maken.”

Waddinxveen ligt aan de snelweg de A12. Ook hier zijn mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen.

Windmolens langs de snelwegen

Alleen wanneer alle zonnepanelen in de regio niet voldoende elektriciteit opwekken, zijn windmolens nodig. Het plaatsen van windmolens staat daarom in ‘reserve-zoekgebieden’. Deze reserve-zoekgebieden voor wind liggen langs de A12 (en de N11). Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van kleine windmolens. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.

Lees het hele nieuwsbericht op www.resmiddenholland.nl/nieuws(externe link).