Op 11 mei heeft de raad het reglement van orde vastgesteld.

In het Reglement van Orde wordt onder andere toegelicht wat tijdens een raadsvergadering de rol is van de voorzitter, waaraan een initiatiefvoorstel moet voldoen en hoe inwoners kunnen inspreken.

Het reglement van orde treedt de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) in werking.

De integrale tekst van het reglement is geplaatst op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).