Om onder een bepaalde (partij)naam aan verkiezingen te kunnen meedoen, moet u uw partij laten registeren. Wilt u met uw partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? En bent u niet geregistreerd in het register voor de Tweede Kamerverkiezing, Provinciale Staten van Zuid-Holland of de gemeente Waddinxveen? Laat u dan uiterlijk maandag 20 december registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis. 

 

U laat de naam registreren waarmee uw partij op de kandidatenlijst wilt staan

Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de politieke partij
 • De afkorting van de naam van de partij
 • Een combinatie van beide

De naam en/of afkorting mag uit niet meer dan 35 tekens bestaan.

De partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid

Dat betekent dat u:

 • Eerst een notariële akte moet opstellen waarin u de officiële oprichting vastlegt. In deze akte staan ook de statuten van de partij opgenomen.
 • Uw partij moet inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK(externe link)).

U kunt ook met een blanco lijst aan de verkiezingen deelnemen

In dat geval is registratie van een partij niet nodig. Er staat dan op het stembiljet geen (partij)naam boven de kandidatenlijst, maar alleen een nummer.

Om uw partij te registreren levert u uiterlijk 20 december 2021 stukken bij ons in

 • Een kopie van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50
 • Een verklaring van het bestuur van de partij waaruit blijkt wie gemachtigde en/of plaatsvervangend gemachtigde is en dus bevoegd is om een kandidatenlijst in te leveren.

Wie hoeven zich niet te laten registreren?

 • Landelijke politieke partijen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland;
 • Plaatselijke politieke partijen die nu al één of meer zetel(s) in onze gemeenteraad hebben.

​​​​​​​

Wilt u een nieuwe lokale politiek partij laten registreren?

Stuur dan zo snel mogelijk een email naar verkiezingen@waddinxveen.nl.

Kieswet

De regels voor de oprichting van een politieke partij staan in de Kieswet(externe link)

U kunt voor informatie ook terecht bij de Kiesraad(externe link).