Werkzoekenden die voor langere tijd niet hebben kunnen werken, krijgen meer kans op werk. De gemeente Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, werkgevers en UWV gaan samen werken aan meer mogelijkheden voor werk voor deze doelgroep. Hiervoor krijgen zij voor deze regio € 1.000.000 van het kabinet. Vandaag tekenden ze hiervoor het regionale actieplan Perspectief op Werk voor de arbeidsmarktregio Midden Holland.

Initiatief

Perspectief op Werk is een idee van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland samen met de ministeries van OCW en SZW. Hiermee willen ze regio’s stimuleren om gebruik te maken van de kansen die de huidige krappe arbeidsmarkt biedt, om vraag en aanbod van werk en werkzoekenden samen te brengen. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet 1 miljoen per regio beschikbaar gesteld.

De regio Gouda maakt hier met enthousiasme gebruik van. De economie bloeit en er is een grote vraag naar werknemers. Ook zijn nog veel mensen met een uitkering op zoek naar werk. Hier is vaak sprake van een ‘mismatch’: de vraag sluit niet aan op het aanbod. Dit probleem speelt in heel Nederland.

Samenwerking

In het regionale actieplan staan activiteiten om werkzoekenden met een uitkering en jongeren t/m 27 jaar die willen en kunnen werken, naar werk toe te leiden. “Dit geeft ons de mogelijkheid om samen met werkgevers in de kansrijke branches nog meer werkzoekenden aan betaald werk te helpen. De samenwerking op regionaal niveau zorgt ervoor dat we meer geschikte kandidaten kunnen aanbieden. Bovendien gaan we de samenwerking met werkgevers en de kwaliteit van onze dienstverlening aan hen verder versterken”, zegt Henry ten Zijthoff, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Waddinxveen.

"Dit plan geeft duidelijk vorm aan een nauwere samenwerking met werkgevers en gemeenten. Met afspraken op maat helpen we werkzoekenden in WW en bijstand aan het werk. Een goede stap om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken", vertelt Jeanette Houttuin, regiomanager UWV.

Voorzitter VNO-NCW West Audrey Keukens: “De krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer werkgevers op te breken, maar er staan nog steeds 1 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. In die mensen zit de oplossing voor het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Daarom heeft VNO-NCW West haar handtekening gezet onder de Doe-Agenda ‘Perspectief op Werk’. We hebben deze mensen nodig in onze bedrijven en kunnen het niet toestaan dat we dat talent niet inzetten."