De gemeente heeft regels opgesteld om een gemeentelijke onderscheiding te kunnen krijgen. Die regels staan in de beleidsnotitie ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl’. Deze zijn verouderd en daarom heeft het college niet alleen de regels maar ook de naam aangepast. Deze heet voortaan: ‘De gemeentelijke onderscheidingen Nieuwe Stijl 2022’. De regels vindt u op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).