Het preventieteam Wadwijzer regelt de zorg en ondersteuning

Oekraïners die in Waddinxveen wonen en zijn geregistreerd, komen net zoals iedere inwoner in aanmerking voor zorg en ondersteuning door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het preventieteam Wadwijzer(externe link).

Een leefgeldregeling voor Oekraïners

Waddinxveen gaat leefgeld uitkeren aan Oekraïense vluchtelingen die geen werk hebben. Als gemeente betalen wij het leefgeld uit via een bankoverschrijving. Wij hebben daarom een bankrekeningnummer per gezin nodig. Om het leefgeld te kunnen ontvangen, vragen wij gevluchte Oekraïners het aanvraagformulier op te vragen via wadwijzer@waddinxveen.nl.

Een deel van het leefgeld is bedoeld voor wonen

Het leefgeld bestaat uit een aantal onderdelen. De hoogte van deze onderdelen van het leefgeld is afhankelijk van de leeftijd van de vluchteling. De regeling gaat ervan uit dat de vluchteling het onderdeel voor wonen door de vluchteling aan de gastgever geeft om bij te dragen in de kosten voor inwoning. De gastgever mag ook om dit bedrag vragen. Het gaat om € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige per maand.

Het uitbetalen van het leefgeld gebeurt via een bankrekening

Bij in ieder geval www.bunq.nl(externe link) of www.rabobank.nl(externe link) kunnen vluchtelingen uit Oekraïne bankrekeningen openen. U kunt ook navraag doen in een speciaal spreekuur bij de Rabobank, Stadhuisplein 2 in Alphen aan den Rijn. Dit spreekuur is op maandag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Voor evacués en repatrianten is een speciale regeling

Er is al een tijdelijke regeling voor vluchtelingen die door Nederland als evacués zijn aangewezen. Deze vluchtelingen kunnen zich melden bij de SVB. Ze komen dan in aanmerking voor een wekelijkse toelage, een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. Meer informatie vindt u op de SVB.nl(externe link). Let op: de meeste vluchtelingen vallen niet onder deze tijdelijke regeling omdat zij niet gerepatrieerd of geëvacueerd zijn. Voor hen maakt de Rijksoverheid een andere regeling.

Een vluchtelingentoelage telt niet mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering en AOW

Hebt u een Oekraïner in huis die een wekelijkse toelage ontvangt? En heeft u zelf een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering? Dan telt de toelage in ieder geval de eerste zes maanden niet mee voor de berekening van uw bijstandsuitkering (de kostendelersnorm) of AOW.

Werk voor Oekraïners

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de mogelijkheden om Oekraïners in Nederland te laten werken tijdelijk te verruimen. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Ook de gemeente Waddinxveen inventariseert nu wat de mogelijkheden zijn voor Oekraïners en werkgevers. Wij benaderen vluchtelingen op de opvanglocatie Noordkade ook actief met mogelijk aanbod.
 
Heeft u als werkgever of werkzoekende vragen of wilt u zich alvast melden? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze werkgeversadviseur, Eef Oosterwijk: e.oosterwijk@waddinxveen.nl

Basisonderwijs bij Rehoboth voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Alle in Nederland wonende kinderen zijn leerplichtig. Oekraïense kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunt u aanmelden bij de Rehoboth school via werkgroepnieuwkomers@nhswaddinxveen.nl. Voor vragen over het basisonderwijs kunt u ook bellen met de Rehoboth school via telefoonnummer (0182) 617 846. De focus in het onderwijs ligt in eerste instantie op het bieden van dagstructuur. De lestijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De school breidt het aantal lesuren later uit. 

Internationale schakelklas voor Oekraïense jongeren van 13 t/m 17 jaar

U kunt Oekraïense jongeren vanaf 13 jaar tot en met maximaal 17 jaar inschrijven voor de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda. Het ISK inventariseert de vraag naar onderwijs. De school wil de leerlingen een combinatie van Nederlandse en Oekraïense lessen gaan aanbieden. Aanmelden kan via a.jansen@carmelcollegegouda.nl. Voor meer informatie neemt u contact op met Adriaan Jansen via 06-18 97 22 35. 

Medische zorg aan Oekraïners wordt helemaal vergoed als deze zorg in het basispakket zit

Een zorgverzekeraar vergoedt medische zorg aan Oekraïners helemaal als dit zorg uit het basispakket is. Oekraïners betalen dan ook geen eigen bijdrage. Een Oekraïner kan zich dus bij iedere tandarts of huisarts melden voor zorg. Als een Oekraïner gaat werken, moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk

Op de website van Vluchtelingenwerk(externe link) is veel informatie te vinden, ook in de Oekraïense taal.