Deze regeling is voor kinderen t/m 17 jaar, personen die de pensioenleeftijd hebben en personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Deze regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

RBMA Basis vergoeding

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten Basis vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement tot een bedrag van € 113,00 per persoon per jaar.

RBMA Extra vergoeding

Kinderen t/m 17 jaar kunnen per kalenderjaar één cursus of een sport doen. De gemeente Waddinxveen vergoed de kosten tot een maximum bedrag. U krijgt het bedrag uitbetaald na het inleveren van het betaalbewijs. Voor zwemles geldt een uitzondering. De gemeente vergoedt voor kinderen vanaf 4 jaar volledig de kosten van de zwemlessen, voor het behalen van het A, B en C diploma.

Volwassenen die gebruik maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten kunnen voor 50% van de kosten per persoon per kalenderjaar één cursus volgen. 

Direct regelen

Hoe werkt het?

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten is bedoeld voor:

  • kinderen t/m 17 jaar, van wie de ouders/verzorgers een laag inkomen hebben
  • personen die de pensioenleeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben
  • personen tussen de 18 jaar en de pensioenleeftijd, die chronisch ziek of gehandicapt zijn én een laag inkomen hebben

Kijk in de tabel of u in aanmerking komt voor de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten. Bent u gehuwd of samenwonend? Tel dan uw inkomens bij elkaar op. Behoort u tot een van de hieronder genoemde categorieën en is uw netto-inkomen per maand lager dan het genoemde bedrag? Dien dan uw aanvraag in.

Inkomen

De hoogte van de inkomensgrens is 130% van de bijstandsnorm. Deze normen zijn voor personen die geen bijstandsuitkering hebben.

Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

Personen tussen 21 jaar - AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder

     € 1.398,07

Gehuwd of samenwonend 

     € 1.997,24

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Alleenstaand

    €  1.554,76

Gehuwd of samenwonend                  

    €  2.106,96

Dit zijn inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Huur- of zorgtoeslag vallen niet onder deze inkomsten.

De nettobedragen zijn de inkomensnormen van 1 januari 2021 en zijn exclusief vakantietoeslag.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2021)

Uw vermogen, waaronder ook uw vermogen in de vorm van een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie

    Vermogensgrens

Alleenstaand

€   6.295,00

Alleenstaande ouder

€ 12.590,00

Gehuwd/samenwonend

€ 12.590,00

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u het besluit met een goedkeuring of een afwijzing.

Vergoeding van de kosten RBMA Basis

Heeft u goedkeuring om gebruik te maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten en dan wordt het bedrag RBMA Basis van € 113,00 uitbetaald door de gemeente. Wel moet u 2 jaar lang alle bonnen bewaren omdat de gemeente deze kan opvragen.

Vergoeding van de kosten RBMA Extra

De kosten voor de RBMA extra moet u declareren bij de gemeente. Als het mogelijk is, betaalt u de kosten eerst zelf. Ook deze aanvraag doet u via de gemeentelijke website met uw DigiD via indienen RBMA-declaratie . Het betaalbewijs stuurt u met uw aanvraag mee. Schrijf op het betaalbewijs voor welk gezinslid de kosten zijn gemaakt.

 Als u de kosten voor het sporten of de cursus niet zelf vooraf kunt betalen, betaalt de gemeente rechtstreeks aan de vereniging of organisatie.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier minimaregelingen in. U kunt deze regeling alleen aanvragen met uw DigiD.

U kunt tot 31 december van een jaar een aanvraag indienen voor vergoeding van kosten die u in datzelfde jaar gemaakt heeft. Stuur het ingevulde formulier samen met de bewijsstukken van uw netto maandinkomen en/of chronische ziekte of handicap mee met de digitale aanvraag.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u het besluit met goedkeuring of afwijzing

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de administratie van het Sociaal Team, via telefoonnummer 14 0182. 

U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier. Vermeld in het onderwerp ‘RBMA’

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein