Deze regeling is voor kinderen tot en met 17 jaar, personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn, en personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Deze regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1. RBMA Basis vergoeding 

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten Basis vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement tot een bedrag van € 107,00 per persoon per jaar.

2. RBMA Extra vergoeding

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen per kalenderjaar één cursus doen of sport beoefenen, die geheel door de gemeente Waddinxveen wordt vergoed. Na het inleveren van het betaalbewijs vindt de betaling plaats.
Volwassenen die gebruik maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten kunnen voor 50% van de werkelijke kosten per persoon per kalenderjaar één cursus volgen bij Stichting Vonk of Palet Welzijn.

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand. 

Aanvraag minimaregelingen 2019

Hoe werkt het?

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten is bedoeld voor:

  • kinderen tot en met 17 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben
  • personen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die chronisch ziek of gehandicapt zijn én een laag inkomen hebben

Kijk in de tabel of u in aanmerking komt voor de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten (als u gehuwd of samenwonend bent, tel dan uw inkomens bij elkaar op). Behoort u tot een van de categorieën en is uw netto inkomen per maand lager dan het genoemde bedrag? Dien dan uw aanvraag in.

Inkomensnormen

De hoogte van de inkomensgrens bedraagt 130% van de op dit moment geldende bijstandsnorm ingevolge de Participatiewet. Deze normen zijn voor personen die geen bijstandsuitkering hebben.

Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

Personen tussen de 21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand / Alleenstaande ouder

     € 1.266,55

Gehuwd of samenwonend -
beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

     € 1.809,36

Personen van pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Alleenstaand

    €  1.417,55

Gehuwd of samenwonend                  

    €  1.930,85

De netto bedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van 1 januari 2019 en zijn exclusief vakantietoeslag.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2019)

Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie

    Vermogensgrens

Alleenstaand

€   6.120,00

Alleenstaande ouder

€ 12.240,00

Gehuwd/samenwonend

€ 12.240,00

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post de beschikking met goedkeuring of afwijzing.

Vergoeding van de kosten RBMA Basis

Aan personen die gebruik mogen maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten, wordt na de toekenning het bedrag van de RBMA Basis (€ 107,00) gelijk uitbetaald door de gemeente. Wel moet u gedurende 2 jaar alle bonnen bewaren, omdat de gemeente in een later stadium, bij wijze van een steekproef, deze kan opvragen.

Vergoeding van de kosten RBMA Extra

De kosten voor de RBMA extra moet u wel declareren bij de gemeente. Als het mogelijk is, betaalt u de kosten eerst zelf. Ook deze aanvraag doet u via de gemeentelijke website met uw DigiD. Het betaalbewijs stuurt u met uw aanvraag mee. Schrijf op het betaalbewijs voor welk gezinslid de kosten zijn gemaakt.

 Als u het sporten of de cursus niet zelf vooraf kunt betalen, zal de betaling rechtstreeks aan de vereniging of organisatie worden betaald.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier Minimaregelingen 2019 in. U vindt dit via de knop aan de rechterkant van deze pagina. U kunt deze regeling alleen aanvragen met uw DigiD.

U kunt tot 31 december van het lopende kalenderjaar een aanvraag indienen voor vergoeding van kosten die u in datzelfde jaar gemaakt heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier samen met de bewijsstukken van uw netto maandinkomen en/of chronische ziekte of handicap naar de gemeente.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post de beschikking met goedkeuring of afwijzing

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Maatschappij, administratie Sociaal Team, via telefoonnummer 14 0182. Elke werkdag het beste bereikbaar van 09.00 tot 10.00 uur.

U kunt uw vraag stellen via het contactformulier. Vermeld in het onderwerp ‘RBMA 2019’

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein