Deze regeling is voor kinderen t/m 17 jaar, personen die de pensioenleeftijd hebben en personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Deze regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

RBMA Basis vergoeding

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten Basis vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement tot een bedrag van € 113,00 (in 2021) en € 115 (in 2022) per persoon per jaar.

RBMA Extra vergoeding

Kinderen t/m 17 jaar kunnen per kalenderjaar één cursus of één sport doen. De gemeente vergoedt deze kosten.  U krijgt het bedrag uitbetaald na het inleveren van het betaalbewijs. Dit geldt ook voor zwemles. De gemeente vergoedt voor kinderen vanaf 4 jaar alle kosten van de zwemlessen voor het A, B en C-diploma.

Volwassenen die gebruik maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten kunnen voor 50% van de kosten per persoon per kalenderjaar één cursus volgen. 

Direct regelen

Hoe werkt het?

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten is bedoeld voor:

  • kinderen t/m 17 jaar, van wie de ouders of verzorgers een laag inkomen hebben
  • personen die de AOW-leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben
  • personen tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd, die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn en een laag inkomen hebben

Kijk op de pagina van de Minimaregelingen of u in aanmerking komt voor de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten. Bent u gehuwd of samenwonend? Tel dan uw inkomens bij elkaar op. 

Inkomen

De hoogte van de inkomensgrens is 130% van de bijstandsnorm. Deze normen zijn voor personen die geen bijstandsuitkering hebben.

Bekijk de grens van de inkomens en de grens van het vermogen op de pagina van de Minimaregelingen.

De nettobedragen zijn de inkomensnormen exclusief vakantietoeslag.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen die wonen op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

U ontvangt een brief waarin staat wat het besluit is: dit kan een goedkeuring zijn of een afwijzing.

Vergoeding van de kosten RBMA Basis

Maakt u gebruik van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten? Dan wordt het bedrag RBMA Basis van € 113,00 uitbetaald door de gemeente. Wel moet u 2 jaar lang alle bonnen bewaren omdat de gemeente deze kan opvragen.

Vergoeding van de kosten RBMA Extra

De kosten voor de RBMA extra declareert u bij de gemeente. Als het mogelijk is, betaalt u de kosten eerst zelf. Deze aanvraag doet u met uw DigiD-inlogcode. Het bewijs dat u de kosten zelf hebt betaald, stuurt u met uw aanvraag mee. Schrijf op het betaalbewijs voor welk gezinslid de kosten waren.

RBMA-declaratie

Als u de kosten voor het sporten of de cursus niet zelf vooraf kunt betalen, betaalt de gemeente rechtstreeks aan de vereniging of organisatie.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier minimaregelingen in. U kunt deze regeling alleen aanvragen met uw DigiD.

U kunt tot 31 december van ieder jaar een aanvraag indienen. De aanvraag is voor een vergoeding van kosten die u in dat jaar heeft gemaakt. Stuur de bewijsstukken van uw netto maandinkomen en/of chronische ziekte of handicap mee met de digitale aanvraag. In het formulier kunt u deze bewijsstukken uploaden.

U ontvangt een brief met het besluit: dat kan een goedkeuring of afwijzing zijn.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met het Sociaal Team, via telefoonnummer 14 0182. 

Of vul het contactformulier in. Zet in het onderwerp ‘RBMA’.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein