RefugeeHelp.nl(externe link) is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen.

RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen. De website is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Het online platform RefugeeHelp.nl biedt informatie en bundelt initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Hiermee kunnen Oekraïense vluchtelingen gemakkelijker hun weg vinden in Nederland en biedt het inspiratie aan iedereen in Nederland die zich voor hen wil inzetten.