Het college trekt het Tarievenoverzicht Sociaal Domein 2021 in zoals deze op 18 maart 2021 is gepubliceerd als bijlage bij de Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen Samenredzaam 2020. In dit overzicht was een aantal tarieven niet opgenomen. Daarnaast was het overzicht op een verkeerde manier gepubliceerd. Het college stelt daarom een nieuw Tarievenoverzicht Sociaal Domein 2021 vast.

De publicatie kunt u bekijken via het Gemeenteblad(externe link)