Per abuis is de publicatietekst horende bij de ontwerp omgevingsvergunning Kanaaldijk 35 op 26 oktober 2022 gepubliceerd. Op dit moment kan de ontwerp omgevingsvergunning niet ter inzage worden gelegd. De ontwerp omgevingsvergunning wordt op een ander moment ter inzage gelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze rectificatie kunt u contact opnemen met dhr. Van der Starre via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres k.vanderstarre@waddinxveen.nl.