In de publicatie van week 12, woensdag 24 maart, is de laatste zin niet volledig gepubliceerd.

De juiste publicatietekst is: 

Het college van B&W heeft op 12 mei 2020 mandaat verleend aan het afdelingshoofd van de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal domein (RDS) voor het aanwijzen van een ambtenaar. Deze ambtenaar is belast met het toezicht op de uitvoering van de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo2015 en de rechtmatigheid van de Jeugdwet.  

U kunt het mandaatbesluit bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).