De live-uitzending van de raadsvergadering van woensdag 8 juli jl. is rond 02.00 ‘s nachts plotseling onderbroken door een technische storing. Dit gebeurde tijdens de behandeling van het laatste agendapunt: de motie "vreemd aan de orde van de dag van de PvdA/GL ‘Stop Biomassa’". Gezien de maatschappelijke belangstelling en de wens van de raad om het debat en de besluitvorming in openbaar te voeren, is besloten om de behandeling in de volgende raadcyclus na het zomerreces te hervatten. De eerstkomende besluitvormende raadsvergadering is op 16 september 2020. De agenda voor deze vergadering vindt u op de vergaderpagina van de raad.