We willen de kwaliteit van de bosplantsoenvakken (stukken groen) aan de Putteringdijk verhogen

Door het verwijderen van zieke, dode en breukgevaarlijke bomen en het uitvoeren van dunningen krijgen andere bomen en planten meer kans om te groeien. Hierdoor neemt de kwaliteit van de bosplantsoenvakken toen.

We gaan dit doen door zieke of onveilige boomvormers en bomen te kappen

In bosplantsoenen staan verschillende boomvormers die in de loop van de tijd flink zijn uitgegroeid. De zieke, breukgevaarlijke en instabiele boomvormers worden daarom gekapt. Daarnaast worden er rondom de speelplaatsen bomen gekapt. In totaal worden 47 boomvormers en bomen gekapt die ziek of onveilig zijn.

Ook dunnen we de bosplantsoenen

Dit betekent dat een deel van de onderbeplanting wordt weggehaald. Hierdoor komt er mee ruimte voor verschillende soorten dieren en planten.

We planten bomen terug op de plekken waar geen gezonde bomen staan

Door de dunning geven we juist meer ruimte aan de gezonde bomen. Deze bomen krijgen zo meer kans om uit te groeien. Als het mogelijk is, worden bomen teruggeplaatst. 

We starten in het 1ste kwartaal 2020

De firma Weverling Groenproviders voert de werkzaamheden namens de gemeente uit. De startdatum is bekend wanneer de kapvergunning is verleend. De totale werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. De uitvoerder is Adri Bunnik. Voor vragen over de uitvoering is hij bereikbaar op 06-54656562.