De nieuwbouw scholen Waddinxveen Noord bestaat uit de realisatie van een schoolgebouw van circa 3250 m2 bvo. Hierin worden twee basisscholen (De Regenboog en Koning Willem Alexander) en één organisatie voor kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en bso van Quadrant Kindercentra) gehuisvest.

Het gebouw heeft een kruisvormige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen. Op twee plekken is er een opbouw op het dak ontworpen, wat ruimte biedt voor installaties. De opbouwen geven het gebouw ook een vriendelijke uitstraling. In het gebouw zal gebruik worden gemaakt van een warmtepomp en er zullen zonnepanelen op het dak worden geplaatst. In het gebouw bevinden zich zowel ruimtes die gedeeld worden door alle organisaties, als ruimtes die door de organisaties individueel zullen worden gebruikt.

Verkeersmaatregelen

Voor de realisering van het schoolgebouw en de kinderopvang zijn ook enkele verkeersmaatregelen nodig. Zo wordt het parkeerterrein aangepast, de toegang voor het laden en lossen voor de Albert Heijn wordt gescheiden van het overige verkeer en de kruising Willem de Zwijgerlaan met de Beatrixlaan wordt aangepast. De werkzaamheden starten medio 2018 en zullen ongeveer een jaar duren. De aanpassing van de kruising op de Willem de Zwijgerlaan wordt al in de zomer van 2018 uitgevoerd.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevrouw K. van den Meerschaut via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres k.vandenmeerschaut@waddinxveen.nl

Filmpje van start werkzaamheden op 5 oktober 2018

https://youtu.be/7uYyzbq-QBg