Burgemeester Nieuwenhuis heeft de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De programmabegroting staat op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 11 november 2020.

De stukken zijn te lezen en te downloaden via www.waddinxveen.nl/vergaderkalender. Een papieren exemplaar is aan te vragen bij de griffie tegen betaling van € 49,00.

Neem voor meer informatie contact op met de Raadsgriffier via griffie@waddinxveen.nl.