Op elk stembureau wordt het tellen van de stembiljetten verantwoord in een proces-verbaal. In totaal worden in Waddinxveen 25 processen-verbaal opgemaakt. U kunt kopieën van deze processen-verbaal bekijken. Dat kan vanaf 18 maart tijdens openingstijden in het gemeentehuis. U kunt ze ook digitaal bekijken.

Bekijk de processen-verbaal per stembureau