Wanneer u een uitkering krijgt via de Participatiewet, BBZ (Tozo), de IOAW of de IOAZ dan kunt u een overzicht van deze uitkering digitaal opvragen. U gebruikt hiervoor het Portal Werk en Inkomen.

Ga naar het Portal Werk en Inkomen

Als u inlogt op deze portal, heeft u een DigiD-inlogcode. Heeft u deze niet, dan kunt u de DigiD-inlogcode(externe link) eerst aanvragen. De Formulierenbrigade kan u ook helpen.

Deze informatie vindt u op de Portal:

  • uw maandelijkse uitkeringsspecificatie levensonderhoud; deze ziet u op de dag dat de uitkering aan u is betaald
  • alle uitkeringsspecificaties van vorige maanden
  • betalingen bijzondere bijstand of uitkeringen van een minimaregeling
  • uw jaaropgave: die gebruikt u voor uw aangifte inkomstenbelasting
  • schuld bij de gemeente als u een uitkering krijgt

U kunt u de Portal ook gebruiken voor het aanpassen van uw e-mailadres, telefoonnummer en het bankrekeningnummer waarop uw uitkering wordt gestort.

U kunt via het Portal de volgende wijzigingen doorgeven:

Handleiding Portal Werk & Inkomen

Inloggen

met uw DigiD-inlogcode kunt u inloggen op het Portal

U kunt nu inloggen met behulp van uw persoonlijke DigiD.
Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan aan.

Startpagina


Na het inloggen komt u op de startpagina van uw persoonlijke portaal.
U ziet dan onderstaand scherm

Op de startpagina ziet u verschillende opties

Gegevens bekijken

Als u op het tweede tabblad ( Gegevens bekijken) klikt, worden de gegevens getoond zoals
die bekend zijn bij de gemeente Waddinxveen. De gegevens die u ziet zijn altijd actueel en
worden ververst na het inloggen met DigiD.
U ziet dan onderstaand scherm:

Als u op het tweede tabblad ( Gegevens bekijken) klikt worden de gegevens getoond zoals die bekend zijn bij de gemeente Waddinxveen. De gegevens die u ziet zijn altijd actueel en worden ververst na het inloggen met DigiD.

Aan de linkerkant van deze pagina kiest u welke gegevens u wilt inzien.

Persoonlijke gegevens

Controleer uw e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Zijn deze gegevens niet meer actueel? Dan kunt u deze eenvoudig zelf wijzigen.


Uitgekeerd

Hier ziet u de specificaties van uw uitkering(en) en uw jaaropgave(n).


Schulden

Hier staan uw eventuele schulden (ontstaan vanuit uw uitkeringssituatie) aan de gemeente
Waddinxveen.

Zelf doen

Als u op het derde tabblad ( Zelf doen) klikt ziet u een scherm waar u uw emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer kunt wijzigen

Aanpassen van gegevens

Als u bijvoorbeeld kiest voor het aanpassen IBAN, dan ziet u onderstaand scherm:

Als u bijvoorbeeld kiest voor aanpassen IBAN, dan ziet u dit scherm:

Als u op het bolletje klikt, krijgt u meer informatie.
Nadat u uw gegevens hebt aangepast, drukt u op de knop Verzenden.

Contact

Op het vierde tabblad (Contact) staan de openingstijden, het adres, telefoonnummer van de gemeente Waddinxveen.

Uitloggen

Als u op het vijfde tabblad (Uitloggen) klikt, verlaat u uw persoonlijke pagina en bent u
uitgelogd uit uw DigiD.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?