Wanneer u een uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ ontvangt kunt u specificaties omtrent deze uitkering digitaal opvragen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van een Portal Werk en Inkomen.

U vindt deze portal hier: https://mijnuitkering.waddinxveen.nl

Als u inlogt op deze portal moet u in het bezit te zijn van een DigiD-inlogcode. Heeft u deze niet, dan kunt u de DigiD-inlogcode alsnog aanvragen. De Formulierenbrigade kan u ook helpen.

De volgende gegevens zijn op de portal beschikbaar:

  • uw maandelijkse uitkeringsspecificatie levensonderhoud, deze is beschikbaar op de dag dat de uitkering aan u betaalbaar wordt gesteld
  • alle voorgaande uitkeringsspecificaties
  • betalingen bijzondere bijstand of uitkeringen op grond van een minimaregeling
  • uw jaaropgave welke u o.a kunt gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting
  • uw eventuele schuld bij de gemeente, ontstaan vanuit uw uitkeringssituatie

Daarnaast kunt u de portal gebruiken voor het wijzigen van uw e-mail adres, telefoonnummer en het bankrekeningnummer waarop uw uitkering wordt gestort.

Hieronder staan diverse opties voor bestaande uitkeringen

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?