Verzoeken voor planontwikkeling worden in Waddinxveen volgens een vast proces behandeld. Om een plan kenbaar te maken bij het college wordt een principeverzoek planontwikkeling ingediend. Wordt dit verzoek positief beoordeeld dan wordt er een voorovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de aanvrager. Daarna stelt de gemeente een nota van uitgangspunten en randvoorwaarden op die wordt uitgewerkt in een exploitatieovereenkomst. Als de exploitatieovereenkomst is gesloten kan de ruimtelijke procedure worden opgestart. In de meeste gevallen is een goede ruimtelijke onderbouwing vereist om medewerking te kunnen verlenen. Waddinxveen gebruikt een standaardmodel voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Zie ook: Ontwikkelverzoek Wro