De gemeenteraad van Waddinxveen ging op 23 juni akkoord met het voorstel van het college over de oplossing van het ruimteprobleem van de scholen in Park Triangel en de kinderopvang. Het plan bestaat uit 18 extra lokalen voor de scholen CBS TOV en Dick Brunaschool. Daarnaast komt er een gymnastieklokaal en ruimte voor kinderopvang. Met dit plan verwachten de gemeente en de beide schoolbesturen het probleem van het huidige en toekomstige ruimtetekort op te lossen. 

De scholen kunnen het eerste deel van de nieuwbouw in augustus 2022 gebruiken

Het plan om het ruimteprobleem op te lossen bestaat uit de bouw van:

  • 10 tijdelijke lokalen;
  • 8 blijvende lokalen; 
  • 1 gymnastieklokaal;
  • ongeveer 350 m2 ruimte voor kinderopvang.

De tijdelijke lokalen zijn volgens planning in augustus 2022 klaar. De rest is in augustus 2023 klaar. De nieuwbouw komt op het terrein naast het hoofdgebouw van de 2 scholen aan de Parklaan, in de richting van het treinstation.

Onderdeel van het plan is het tijdelijk gebruik van Kerkstraat 13

Ouders en schoolbesturen lieten weten het niet eens te zijn met dit deel van de oplossing. De gemeente heeft daarom alle voor- en nadelen goed bekeken. Daarna is besloten Kerkstraat 13 toch tijdelijk te gebruiken om een deel van het ruimteprobleem op te lossen. Redenen hiervoor zijn het efficiënt gebruik van gebouwen en de openbare ruimte, het gelijk behandelen van alle schoolbesturen en het uitvoeren van de huidige verordening. Het is de bedoeling Kerkstraat 13 tijdens het schooljaar 2021/2022 in te zetten, omdat dan de tijdelijke lokalen nog niet klaar zijn. Ook wordt Kerkstraat 13 van 2025 tot 2031 gebruikt om de grootste piek in leerlingaantallen op te vangen. De schoolbesturen bepalen zelf welke groepen naar Kerkstraat 13 gaan. Tijdens de zomervakantie worden nog een aantal verbeteringen aan Kerkstraat 13 uitgevoerd, in overleg met de schoolbesturen. Om op die manier het gebouw geschikt te maken voor de komende jaren.

Gemeente en schoolbesturen gaan samen aan de slag met het plan

Behalve het gebruik van Kerkstraat 13 zijn de schoolbesturen het eens met het plan om het ruimteprobleem op te lossen. Het bestuur van CBS TOV heeft wel een andere voorkeursvariant dan de variant die de gemeente gekozen heeft. In een projectgroep en een stuurgroep werkt de gemeente samen met de schoolbesturen hard aan de verdere voorbereiding en uitvoering van de plannen.

Op 9 september organiseert de gemeente een digitale informatieavond

De gemeente informeert dan omwonenden van de bouwlocatie en andere geïnteresseerden over de bouwplannen. Meer informatie over deze informatieavond en de manier van aanmelden volgt binnenkort.

Voorbeeld van de locatie en het eerste ontwerp van de nieuwe lokalen bij de scholen in Park Triangel

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg afbeelding

De afbeelding is een voorbeeld van de locatie en een eerste versie van het ontwerp van het gebouw.

1: 10 tijdelijke lokalen
2: Gymnastieklokaal / kinderopvang (nog geen architectonisch ontwerp)
3: 8 blijvende lokalen (nog geen architectonisch ontwerp)
4: Hoofdgebouw Parklaan 3 - 7