De gemeente gaat aan de Peuleyen 2 t/m 186, tussen november 2021 en maart 2022, bomen met onderbeplanting planten.

Het gaat om de ingang naar de "hofjes" bij de straathoeken van de huisnummers 2 t/m 186.

Op de plattegrond hieronder staat waar het om gaat.

De afbeelding begint onderaan met de Beethovenlaan en loopt door tot de Wadde. Daartussen loopt de Peuleyen. Dit deel is met een (rood) vlak met de dikke rode rand aangegeven. Het gebied ligt tussen de nummers 2 t/m 186.

Hoe komt het eruit te zien?

We gaan nieuwe bomen planten. Deze komen in de plaats van de gekapte bomen. De nieuwe bomen staan in fleurige plantvakken. We houden rekening met de plekken waar de afvalcontainers worden neergezet. Als het werk klaar is, kunnen er geen auto’s meer op de stoep bij ingangen van de ‘hofjes’ parkeren. We onderzoeken graag samen met de bewoners of de wens er is om extra parkeerplaatsen in de hofjes te maken.

De nieuwe bomen blijven iets kleiner dan de oude bomen. Ze zijn ook niet allemaal van dezelfde soort. Hierdoor komt er meer afwisseling van het groen in de wijk.

Planning

Het werk staat gepland tussen november 2021 en maart 2022.

Bewonersavond

Op 6 oktober organiseert de gemeente een digitale bewonersavond.

Mogen wij als bewoners ook zelf iets doen?

Ja. U kunt de vakken zelf beheren. Maar dit doen we met in goed overleg en met duidelijke afspraken! Deze vorm van bewonersparticipatie juicht de gemeente toe.

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen?

U weet vaak wat het beste is voor uw straat of wijk. Daarom horen we graag wat u belangrijk vindt. Heeft u ideeën en/of opmerkingen? Mail die dan naar Simon de Jong of naar Julie Hansley