Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een parkeerverbodzone Coenecoop III te Waddinxveen.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 inzien.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken.