Op 9 juli 2014 heeft de gemeenteraad het parkeerbeleid vastgesteld. Dit parkeerbeleid geeft aan wat wordt verstaat onder een goede parkeersituatie en wat het bereik van de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Het parkeerbeleid is een uitwerking van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde “Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020”. Met het parkeerbeleid werkt de gemeente aan het bereiken van de ambities uit het mobiliteitsplan.