E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

 • Lid Bestuur Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG)  (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem (bezoldigd, € 3.650,- bruto per jaar)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende verbonden partijen (onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Districtscollege Politie Den Haag/Hollands Midden
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (aansturing politie eenheid Den Haag/Hollands Midden)
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland
 • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

G. Atzema (wethouder)

 • Vertrouwenscontactpersoon bij Atletiekvereniging S.C. Antilope (onbezoldigd)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende verbonden partijen (onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland
 • Lid Algemeen Bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)
 • Lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triangel C.V./B.V.
 • Lid Bestuur Stichting Greenport regio Boskoop
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cyclus N.V.

C.J.M. Schippers (wethouder)

 • Scheidsrechter waterpolo Regio West (onbezoldigd/reiskostenvergoeding)
 • Lid van de Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) van de VNG (onbezoldigd)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende verbonden partij (onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.

J.L. van der Wal (wethouder)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende verbonden partijen (onbezolgdigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG N.V. en Oasen N.V.

A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

 • Geen.