E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

 • Lid raad van Toezicht Gomarus Scholengemeenschap
 • Gorinchem (bezoldigd) € 4.080,- bruto per jaar
 • Voorzitter Bestuurdersvereniging SGP (onbezoldigd)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Districtscollege Politie Den Haag/Hollands Midden
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (aansturing politie eenheid Den Haag/Hollands Midden)
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland
 • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

A.B. Blomme (gemeentesecretaris)

 • Geen

M. Kortleven (wethouder)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbezoldigd):

 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)
 • Lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triangel C.V./B.V.
 • Lid Bestuur Stichting Greenport regio Boskoop
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cyclus N.V., BNG N.V. en Oasen N.V.
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

C.J.M. Schippers (wethouder)

 • Scheidsrechter waterpolo Regio West (onbezoldigd/reiskostenvergoeding)
 • Lid van de Adviescommissie Rechtspositie Politieke
 • Ambtsdragers (RPA) van de VNG (onbezoldigd)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partij (onbezoldigd):

 • Lid Dagelijke en Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

B.J.A. Leferink (wethouder)

 • Eigenaar communicatiebedrijf Brigitte Leferink Schrijven, spreken en meer (bezoldigd)
 • Redacteur Meerdanvijftig.nl (onbezoldigd)

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbezolgdigd):

 • Lid Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland
 • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
 • Lid Algemeen Bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Promen