E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

 • Lid raad van Toezicht Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem (betaald) € 4.200,00 bruto per jaar
 • Voorzitter Bestuurdersvereniging SGP (onbetaald)
 • Lid raad van Toezicht Cedrah Wonen, zorg en diensten (betaald) € 8.800,00 bruto per jaar


Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbetaald): 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Districtscollege Politie Den Haag/Hollands Midden
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (aansturing politie eenheid Den Haag/Hollands Midden)
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland 
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
 • Voorzitter Bestuursadviescommissie (BAC) Zorg- en Veiligheidshuis
   

 

  B.J.A. Leferink (wethouder)

  • Eigenaar communicatiebedrijf Brigitte Leferink Schrijven, spreken en meer (betaald)
  • Redacteur Meerdanvijftig.nl (onbetaald)
  • Lid van bestuur van CDA Duiventil, organisatie van oud CDA Tweede Kamerleden en oud-medewerkers van de CDA Tweede Kamerfractie (onbetaald)
  • Lid van de International Nominating Committee Zonta International (onbetaald)
  • Lid van de Nominating Committee District 29 Zonta International (onbetaald)

  Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbetaald): 

  • Lid Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland
  • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
  • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Promen
  • Lid Algemeen Bestuur Hecht

  F. Vleij (wethouder)

  Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partij (onbetaald): 

  • Lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Grondbank RZG Zuidplas
  • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
  • Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)
  • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triangel C.V./B.V.
  • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cyclus N.V., BNG N.V. en Oasen N.V.

  A. Kerssies (wethouder)

  • Voorzitter raad van Toezicht Profila Zorg (betaald) € 16.896,00 bruto per jaar
    

  Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbetaald): 

  • Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Midden-Holland (SAMH)
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Grondbank RZG Zuidplas
  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwe Park)
  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
  • Lid Bestuur Stichting Greenport regio Boskoop