Noordkade wordt aantrekkelijk woon-werkgebied

Nieuwe plannen door goede samenwerking

De gemeente wil het bedrijventerrein aan de Noordkade veranderen in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Samen met de eigenaren van de drie grootste ontwikkellocaties in het gebied is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Hierin staat hoe het gebied er straks gaat uitzien.

Bedrijven maken ruimte voor meer woningen

De Noordkade is moeilijk bereikbaar voor vrachtverkeer en de gebouwen zijn toe aan vernieuwing. Hierdoor willen een aantal bedrijven verhuizen en wordt het mogelijk om nieuwe woningen te bouwen. Alle bestaande woningen in het gebied blijven.

Aantrekkelijk woon-werkgebied

In de stedenbouwkundige visie is ruimte voor tenminste 1500 nieuwe woningen. Hiervan is de helft midden- en sociale huur. De monumenten en gebouwen van historisch waarde blijven bewaard. Ook onze duurzaamheidsplannen zijn duidelijk zichtbaar. Er komt voldoende ruimte voor fietsers en wandelaars en veel groen en water. Zowel de woningen als de openbare ruimte worden geschikt voor planten en dieren en voorbereid voor klimaatveranderingen. Daardoor ontstaat er een aantrekkelijk gebied om in te wonen en te werken.

Plannen delen met inwoners in de buurt en ondernemers

Er komt een ontmoetingsplek aan de Noordkade 64C waar de plannen worden gepresenteerd aan inwoners in de buurt en de ondernemers. Hier kunnen zij reageren op de visie en vragen stellen. Vanuit die ontmoetingsplek wordt er ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied.
 

Meer informatie

De stedenbouwkundige visie is in januari 2022 aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat is een stedenbouwkundige visie?

Een stedenbouwkundige visie laat zien hoe een gebied er in de toekomst uit gaat zien. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden en de beperkingen van de ruimte en naar de wensen van inwoners, ondernemers en de gemeente. In de stedenbouwkundige visie over de Noordkade leest u waar het gebied straks voor gebruikt wordt. Ook kunt u met tekeningen en plattegronden zien hoe het eruit ziet.

Door wie is deze visie gemaakt?

De visie is gemaakt door bureau INBO uit Amsterdam. De opdracht voor het maken van de visie is gegeven door de gemeente Waddinxveen.

Waarom zijn de bedrijven Houtex, Raab Karcher en van Uden erbij betrokken?

Deze drie bedrijven hebben nu in dit gebied het meeste grond in eigendom. Zonder deelname van deze eigenaren kan er geen nieuw gebied ontstaan.

Hoe ben ik als inwoner of ondernemer betrokken bij de visie?

De visie wordt gemaakt zonder participatietraject. Dat betekent dat inwoners of ondernemers geen inspraak hebben gehad bij het maken van de visie. Wel heeft u als inwoner of ondernemer nu de kans om op het plan te reageren. De visie kan hierdoor nog wijzigen.

Is de visie al vastgesteld?

Nee, het college heeft de visie alleen vrijgegeven voor inspraak. De gemeenteraad behandeld de visie in januari 2022.

Kan ik bezwaar maken?

U kunt geen bezwaar maken tegen een stedenbouwkundige visie. Wel kunt u op de visie reageren. De reacties worden verzameld en meegestuurd naar de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

We verwachten dat er ongeveer 1500 woningen gebouwd worden. Hoeveel het er precies worden, hangt af van welke bedrijven verhuizen en de locaties die hierdoor vrijkomen voor ontwikkeling.   

Wat worden de prijzen van de nieuwe woningen?

Dit is nog niet bekend. De verkoop van woningen zal niet eerder dan 2024 starten. 

Kan ik mij ergens inschrijven voor een woning?

Nee, dat kan nog niet. Inschrijven voor een woning kan pas als er door projectontwikkelaars plannen zijn gemaakt om te gaan bouwen en de woningen in de verkoop of verhuur gaan.

Komen er vrije kavels voor woningbouw?

Nee, de verwachting is dat er geen vrije kavels in het gebied komen.

Wat voor type woningen komen er?

In de visie voor de Noordkade zijn veel verschillende type woningen opgenomen. Er komen veel appartementen in het gebied. Daarnaast is er ruimte voor stadswoningen, woon-werk-woningen en atelierwoningen.

Zijn het koop- of huurwoningen?

Er komen 30% sociale huurwoningen en 12% middenhuur woningen. De overige 58% zijn koopwoningen. Het is de wens van de gemeente dat de meerderheid van de koopwoningen zo betaalbaar mogelijk zijn.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Wat gaan jullie met de weg de Noordkade doen?

De weg de Noordkade blijft bestaan. Dat wordt vooral een toegangsweg voor de bestaande woningen in de omgeving. De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk aangesloten op de nieuwe weg. Deze wordt nog aangelegd.

Waar komt de nieuwe weg?

Dwars door het gebied van noord naar zuid wordt een nieuwe weg aangelegd. Deze weg sluit aan op de Staringlaan in het noorden en de Willem de Zwijgerlaan in het zuiden.

Kan dit gebied wel zoveel huizen aan?

Hoeveel woningen er in een gebied passen is van veel dingen afhankelijk. Daarbij kijken we natuurlijk naar de ruimte, maar ook naar de wegen ernaartoe en de mogelijkheid om te parkeren. In 2022 onderzoeken we wat de ontwikkeling van het gebied betekend voor de doorstroming en het parkeren. Dit kan door het aantal woningen nog wijzigen.

Waarom staan er zo weinig parkeerplekken in de visie?

We willen zoveel mogelijk groen in de wijk krijgen. Daarom kiezen we ervoor om parkeren zoveel mogelijk uit de openbare ruimte te halen. Als er meer parkeerplekken komen dan gaat dit ten koste van woningen of groen. We doen daarom onderzoek naar hoe we het bezit en gebruik van auto’s in dit gebied kunnen verlagen.

Wat doen jullie voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers?

Er komen veel straten in het gebied waar alleen fietsers en voetgangers mogen komen. Op veel plekken is de auto te gast. Hierdoor ontstaat een wijk die erg leefbaar is.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Moet ik als ondernemer verhuizen?

De gemeente kan en wil geen enkele ondernemer dwingen om te verhuizen. Als het voor de ontwikkeling van de Noordkade van belang is, nemen we natuurlijk contact met u op.

Waarom ben ik niet eerder benaderd?

We hebben gesproken met de Ondernemersvereniging. Daar is helaas niet iedereen bij aangesloten. U heeft van de gemeente een brief ontvangen met verschillende mogelijkheden om inzicht en inspraak te krijgen in het project. U kunt een inspraakreactie geven. Deze sturen wij mee naar de gemeenteraad.

Komen er ook nieuwe bedrijven in het gebied?

Ja, er komt ruimte om op de Noordkade te blijven ondernemen. We willen ook graag dat wonen en werken elkaar versterkt in de nieuwe wijk. Op de Noordkade zijn bedrijven welkom tot milieucategorie 2.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Welke duurzaamheidsmaatregelen worden er genomen in deze ontwikkeling?

De bouw van de nieuwe woningen moet minimaal voldoen aan het Bouwbesluit en bij het afgeven van de vergunning aan de dan geldende duurzaamheidseisen. Zonnepanelen en groendaken zijn aanvullende wensen vanuit de gemeente. Daarnaast willen we in de openbare ruimte zo goed mogelijk water opvangen.

Wordt de wijk aangesloten op een warmtenet?

Nee, de Noordkade is niet aangewezen als gebied voor een warmtenet. Mogelijkheden voor de warmtetransitie worden nog verder onderzocht voor deze wijk.

Moeten er bomen of groen verdwijnen?

We gaan ervan uit dat er vooral veel meer groen en bomen komen. We rekenen op het planten van één boom per huishouden. Alle bomen die niet in het gebied passen, planten we zoveel mogelijk in de buurt.

Wat wordt er gedaan om verzakking van de grond te voorkomen?

Waar het nodig is, gaan er heipalen de grond in. Ook proberen we de bodem vooral nat te houden. Daarmee voorkomen we verzakking. Ook kijken we steeds naar nieuwe technische mogelijkheden.

Hoe komt het openbaar gebied eruit te zien?

Op het beeldkwaliteitsplan ziet u hoe het openbaar vervoer eruit gaat zien. Dat plan wordt in 2022 opgesteld.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.

Welke gebouwen blijven staan?

In de stedenbouwkundige visie staat een overzicht van de gebouwen die niet gesloopt worden. Dat overzicht vindt u op pagina 8.

Wat gaat er gebeuren met gebouwen die blijven?

Dit is nog niet bekend. In de stedenbouwkundige visie staan suggesties op pagina 46.

Wat gebeurt er met de bestaande woningen langs de Noordkade?

De woningen langs de Noordkade blijven allemaal staan. Die zijn geen onderdeel van de herontwikkeling van het gebied.

Ik heb een andere vraag

U kunt uw vraag mailen naar noordkade@waddinxveen.nl.