Geluidsschermen Triangel

Update 21 november: de werkzaamheden aan het geluidsscherm langs de N451 gaan van start

Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen drie maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel. Deze maatregelen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Start werkzaamheden twee geluidsschermen

Op 12 september 2022 start de gemeente met de bouw van het geluidscherm langs de A12. De bouw is voor de kerst afgerond. De provincie Zuid-Holland start 21 november met de bouw van het geluidscherm langs de N451. Deze werkzaamheden zijn half januari klaar.

Werkzaamheden langs de A12

Tijdens de werkzaamheden langs de A12 is deze weg normaal open. Het geluidscherm heeft een lengte van 600 meter en wordt ongeveer 2,5 meter hoog. Het bestaat uit 500 meter staal en 100 meter glas. Het gedeelte met glas is dat gedeelte dat het dichtste bij Park Triangel staat. Op termijn is het geluidscherm aan een kant begroeid met klimop, de kant van Park Triangel. Wij verwachten voor bewoners geen hinder.

Werkzaamheden langs de N451

Vanaf 21 november tot half januari werkt Boskalis in opdracht van de provincie aan de bouw van een nieuw geluidscherm langs de N451. Dit scherm wordt 170 meter lang en 3,5 meter hoog en bestaat voor een deel uit doorzichtige panelen.

Tijdens de bouw kan het verkeer op de N451 (parallel aan de A12) de hele bouwperiode gewoon doorgaan. Wel wordt één rijstrook afgesloten, dit kan mogelijk minimale vertraging geven. Het fietspad wordt afgesloten, maar het fietsverkeer wordt omgeleid over het naastgelegen het Moerkapellepad. Mogelijk worden fietsers omgeleid via de parallelweg. De werkzaamheden vinden op werkdagen overdag plaats. Dit kan misschien geluidsoverlast geven.

Het ontwerp van het geluidsscherm langs de N451 is aangepast

Voor de start van de uitvoering merkte de Provincie een afwijking in het ontwerp van het geluidsscherm op. Het scherm staat in een binnenbocht en zou ervoor zorgen dat weggebruikers op de N451 onvoldoende rijzicht hebben. Rijzicht is de afstand waarover een bestuurder vrij zicht moet hebben op de weg zodat de bestuurder eventuele gestrande voertuigen of andere objecten op de weg op tijd kan zien. Om de weg zo veilig mogelijk te houden, heeft de Provincie een aanpassing gedaan aan het ontwerp. Het geluidsscherm is met 30 meter ingekort, tot 170 meter. De hoogte van het geluidsscherm wordt niet aangepast, deze blijft 3,5 meter. Het rijzicht is dan zo optimaal mogelijk binnen de omstandigheden. Het geluiddempend asfalt op de N451 zorgt in combinatie met het kortere geluidsscherm er nog steeds voor dat wordt voldaan aan de vastgestelde geluidsnormen.

Twee geluidsschermen passend in de omgeving en fluisterasfalt

De ontwerpen van de geluidsschermen zijn afgestemd op de directe omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone dat we de komende jaren aanleggen tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. In deze Vredenburghzone komt een hogere grondwal. Ook dit levert een bijdrage aan de vermindering van het geluid. Op de onderstaande kaart staan de locaties van de maatregelen.

Het fluisterasfalt leggen we aan op de Zuidelijke Rondweg

We doen dit in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan asfalt dat we normaal gebruiken. De openingen in het asfalt zijn groter. Deze openingen nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid verspreidt.

Het fluisterasfalt brengen we aan na de herinrichting van de Zuidelijke Rondweg. Eind 2023 werken we aan het eerste deel ter hoogte van deelplan Parkweide. De planning van het asfalteren van het tweede deel is nog niet bekend. Dit hangt af van hoe de bouw van de woningen gaat.

Op deze kaart zie je hoe de geluidsschermen van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen lopen ten zuiden van Park Triangel in Waddinxveen. Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland is 170 meter lang en loopt aan de noordkant langs de N451 tussen de nieuwe kruising met de Vredenburghlaan en het spoor. Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen loopt aan de noordkant langs de A12 en start iets voorbij de onderdoorgang van de N457 tot ruim voorbij de spoorbaan. Beide geluidschermen staan met rode bolletjes op de kaart aangegeven.