Ontwerp bestemmingsplan Peter Zuidlaan, 2023 week 42

B&W hebben op 10 oktober 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Peter Zuidlaan, het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015, het ontwerpbesluit hogere waarden en het m.e.r-beoordelingsbesluit.

U kunt de stukken bekijken

Het ontwerpaddendum ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 19 oktober 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627. BPPeterzuidlaan-0301).

U kunt tot en met 29 november 2023 reageren

U kunt tot en met 29 november 2023 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, stuurt u een brief aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Peter Zuidlaan en/of ‘reactie ontwerpaddendum Peter Zuidlaan. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer.