Op 1 december bood de oudercommissie van De Boemel (Quadrant Kindercentra) een petitie aan de gemeente aan. Zij vragen het college van burgemeester en wethouders om de huurovereenkomst van de locatie aan de Beukenhof te verlengen ná 16 juli 2021. Het college van B&W heeft begrip voor de situatie waarin de ouders van de kinderen op De Boemel zich bevinden. Zij vindt het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede kinderopvang is. De gemeente heeft echter geen wettelijke taak bij het huisvesten van kinderopvangorganisaties. Quadrant is zelf verantwoordelijk voor het vinden van alternatieve huisvesting. De gemeente denkt mee met Quadrant over alternatieven. Het langer open houden van De Boemel of directe huisvesting door de gemeente is niet meer mogelijk.  

De huurovereenkomst met Quadrant vanaf 1 januari 2019 was tijdelijk

Sinds het vertrek van Humanitas uit Waddinxveen huurt Quadrant de locatie De Boemel (Beukenhof 5). De nieuwe (tijdelijke) huurovereenkomst ging op 1 januari 2019 in. Quandrant is op dat moment op de hoogte gesteld van het plan van de gemeente om het pand te slopen. Om die reden vond sinds 2018 geen prijsindexering meer plaats en is de huur bevroren. De oorspronkelijke einddatum van 1 maart 2021 is op verzoek van Quandrant verlengd tot uiterlijk 16 juli 2021. Tegelijkertijd hebben we met Quadrant overleg gevoerd over mogelijk alternatieve locaties. Dit heeft tot nu toe niet tot een oplossing geleid. 

De gemeente heeft niet de (wettelijke) taak om huisvesting voor kinderopvang te organiseren

Dit is anders dan voor onderwijs. De gemeente is bij kinderopvang wel verantwoordelijk voor:

  • de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang, inclusief het registratieproces van kinderopvanginstellingen;
  • uitvoeren van de wettelijke verplichte GGD-inspecties;
  • bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Kinderopvang is een commerciële voorziening, waarbij de rol van de gemeente beperkt is tot het handhaven van de kwaliteit.