De gemeente Waddinxveen organiseert al jaren de Waddinxveense Opschoondag tijdens de Landelijke Opschoondag. Dit jaar is deze leuke actie op 21 maart.

U doet toch ook mee aan de Waddinxveense Opschoondag

Op zaterdag 21 maart van 9:00 uur -12:30 uur gaan inwoners alleen of met elkaar straten, pleinen en parken zwerfafvalvrij maken. U doet toch ook mee?

Meldt u aan voor de Waddinxveense Opschoondag

In elke wijk is een verzamel-start-locatie met catering en materialen

De gemeente Waddinxveen zorgt in elke wijk voor een verzamel-locatie. Dit is de startlocatie waar alle deelnemers zich moeten melden. Daar staat koffie/thee/chocomelk en iets lekkers klaar. Op elke verzamel-start-locatie zijn materialen beschikbaar zoals handschoenen, grijpers, afvalzakken en hesjes. Aan het einde van de ochtend nemen medewerkers van de gemeente het ingezamelde zwerfafval mee.

Programma

9.00 uur – 9.30 uur

aanmelden van elke deelnemer/groep en koffie/thee moment met alle deelnemers

9.15 uur

officiële opening van de Waddinxveense Opschoondag door de wethouder

9.30 uur

alle deelnemers gaan naar hun Opschoonlocatie en aan de slag

12.00 uur – 12.30 uur

deelnemers leveren materialen en afval in

 Heeft u vragen? Bel naar 140182 en vraag naar Belinda Leunis of email naar afval@waddinxveen.nl.

Deelnemers ontvangen achteraf een vergoeding voor een Waddinxveens goed doel of sociale activiteit

Als extra stimulans voor deze actie zijn voor de deelnemers vergoedingen beschikbaar om een Waddinxveens goed doel te steunen of om met elkaar een sociale activiteit te organiseren. In januari 2020 zijn de spelregels Waddinxveense Opschoondag geactualiseerd en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen.

Spelregels Waddinxveense Opschoondag

Deelnemers

 • Alle inwoners van Waddinxveen kunnen deelnemen aan de Waddinxveense Opschoondag.

Financieel

Als extra stimulans voor deze actie zijn voor de deelnemers vergoedingen beschikbaar:

 • €   15 per persoon
 • € 300 voor groepen van 20 of meer personen  

De volgende personen/groepen zijn uitgesloten voor een vergoeding: (tenzij de deelname als inwoner in een groep is)

 • Ondernemers
 • Raadsleden, fractie vertegenwoordigers en collegeleden
 • Medewerkers gemeente Waddinxveen

Voorwaarden

 • Elke deelnemer of aanmelder van een groep moet op de dag zelf verplicht aanmelden, paraaf zetten en aangeven of het aantal opgegeven deelnemers klopt, bij de tent op het verzamelpunt.
 • Maximaal één aanvraag per organisatie. Elke vereniging, geloofsgemeenschap of school, heeft recht op een vergoeding van maximale € 300.
 • De vergoeding is bedoeld om de sociale cohesie te vergroten door bijvoorbeeld met elkaar een buurtactiviteit te realiseren óf om een Waddinxveens goed doel te steunen.
 • Alleen openbare ruimte opschonen, geen eigen terrein.
 • Vooraf stellen deelnemers zelf een locatie vast of de gemeente wijst een locatie aan.
 • Het college heeft het recht af te wijken van de spelregels.

Aanmelden kan tot 16 maart 2020

U doet dit jaar toch ook weer mee om deze actie een succes te maken?

Meldt u aan voor de Waddinxveense Opschoondag