U heeft hier geen vergunning voor nodig. U moet zich wel aan een aantal belangrijke regels houden.

Hoe werkt het?

 • De ballonnen mogen geen metalen bevatten.
 • De ballonnen mogen niet aan elkaar vastgebonden zijn c.q.  in “trossen” worden opgelaten.
 • Hangt u iets op aan de ballonnen? Bijvoorbeeld een briefje? Let er dan op dat dit niet meer dan 30 gram weegt.
 • Als er meer dan 1000 (feest)ballonnen gelijktijdig zullen worden opgelaten, moet u dit melden bij de Luchtvaartinspectie (informatie bij Helpdesk Luchtvaart 020-4062201).
 • Voor het vullen van (feest)ballonnen die kunnen worden opgelaten, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van helium.
 • Het vullen van (feest)ballonnen moet geschieden door terzake deskundige personen. Deze personen moeten vooraf over hun taak zijn geïnstrueerd en de verstrekte opdrachten nauwgezet opvolgen.
 • De plaats waar de ballonnen worden gevuld en/of de met helium gevulde cilinders worden opgeslagen, mag niet toegankelijk zijn voor het publiek. Rondom deze plaats moet op een afstand van 10 cm een deugdelijke afrastering zijn aangebracht.
 • Met helium gevulde cilinders moeten tegen omvallen en opwarming door zonnestralen zijn beschermd.
 • Op niet in gebruik zijnde cilinders moet de beschermkap zijn aangebracht;
 • Na het vullen van de ballonnen moeten de daarvoor gebruikte cilinders worden afgevoerd;
 • De voorraad aan te bieden of te verkopen gevulde ballonnen moeten buiten handbereik van de bezoekers zijn opgeborgen.
 • De voorraad gevulde ballonnen mag niet meer bedragen dan voor de goede gang van de verkoop of uitdeling is vereist.
 • De voorraad van met helium gevulde ballonnen mag uitsluitend buiten worden opgeslagen.
 • Aan de op te laten ballonnen mogen géén metalen (aluminium) plaatjes zijn bevestigd.

Meer informatie

De resten van neergekomen luchtballonnen kunnen schade veroorzaken aan het milieu.
Kijk voor alternatieven op www.dieballongaatnietop.nl/

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?