7 april 2020
 
Beste inwoners van Waddinxveen,
 
De afgelopen weken zijn wij allemaal geraakt door de coronacrisis. Inwoners zijn ziek geworden van het virus en sommigen zijn overleden. Gelukkig herstellen ook weer mensen van het virus.
Veel Waddinxveners hebben dierbaren waarvoor ze er juist nu willen zijn. Helaas kan dat niet altijd, omdat er maatregelen genomen zijn. Voor zieken en voor mensen die behoren tot de risicogroep is dat verdrietig, maar ook voor de mensen die hen willen bezoeken en dicht bij hun dierbaren willen zijn.

In korte tijd is ons hele leven veranderd. Er zijn maatregelen genomen in het belang van onze gezondheid. Daardoor kunnen onze kinderen niet meer naar school en kunnen we met onze familie en vrienden geen activiteiten meer ondernemen. Deze tijd is moeilijk voor ons allemaal en zal nog lang in ons geheugen gegrift staan.
 
Wij, en velen met ons, denken iedere dag aan de slachtoffers die deze verschrikkelijke ziekte al heeft gemaakt. Wij waarderen en bewonderen de mensen die zich elke dag met man en macht inzetten voor onze kwetsbaren, voor onze kinderen, voor onze familie en vrienden en voor de Waddinxveense samenleving. 

Deze crisistijd is ook zwaar voor Waddinxveense ondernemers, ZZP’ers, instellingen, stichtingen en verenigingen. Het is een moeilijke tijd. Wij zijn blij met de ondersteuning vanuit het rijk en de gemeente, met tegemoetkomingen en uitstel van belastingbetaling.

Gelukkig zetten veel organisaties zich elke dag in voor iedereen die hulp nodig heeft. Ook al is dat niet eenvoudig. Het is hartverwarmend om te zien dat binnen onze gemeenschap prachtige initiatieven ontstaan. Zo ondersteunen al verschillende mensen hulporganisaties. Een bijdrage leveren kan al op een simpele manier door bijvoorbeeld een kaart naar een eenzame oudere te sturen of een boodschap te doen voor een ander.  

Als leden van de gemeenteraad en commissieleden van Waddinxveen staan wij niet aan de zijlijn. Wij leveren de komende tijd persoonlijk, ieder op onze eigen manier, een bijdrage aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Denk aan de lokale verenigingen, sportclubs, cultuursector, maatschappelijke instellingen en lokale ondernemers. Wij hopen dat u ons voorbeeld wilt volgen. Iedereen kan dat doen op de wijze die bij hem of haar past. 

De komende tijd zal niet makkelijk zijn. We doen een beroep op u om de richtlijnen van het RIVM en de GGD te volgen. Houd u aan de maatregelen die zij aangeven. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
Als gemeente zetten wij ons nu en in de toekomst in om iedereen te helpen, waar dat nodig en mogelijk is. Samen zijn we sterker, ook in Waddinxveen! 


Met hartelijke groet, voorzitter van de gemeenteraad, de raadsleden, de commissieleden en de griffie

Niels van Arkel (commissielid) - Jaap Bardelmeijer (commissielid) - Jannes Berghout (raadslid) - Raymond Boer (raadslid) - Juliette Brandenburg-Verwer (raadslid) - Gerard Breugem (commissielid) - Gerrie Buijs (commissielid) - Lambert den Dekker (raadslid) - Frederik van der Dussen (griffier) - Albert Grooten (raadslid) - Ellen van Helden (raadslid) - Halvard Jan Hettema (raadslid) - Trix de Kruijff-Los (raadslid) - Albert Kerssies (raadslid) - Martijn Kortleven (raadslid) – Sylvia van de Krol (commissielid) - Nico van der Lans (commissielid) - Jan van der Loo (raadslid) – Sandy Manuel (adjunct-griffier) - Hans van Mourik (raadslid) - Evert Jan Nieuwenhuis (burgemeester) - Andrea van der Ploeg (raadslid) - Bastienne Prins-van den Boomgaard (raadslid) - Helma Schippers-van Rhee (raadslid) - Frans Schwiebbe (raadslid) - John van der Steldt (raadslid) -  Nikki ten Zijthoff (raadslid) - Corné Verduijn (commissielid) - Sylvia Vink-Vermeulen (raadslid) - Femke Vleij (raadslid) - Bart Wiekart (commissielid) - Art-Jo Wittenberg (raadslid)